Kierunek studiów Kryminologia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Kryminologia

Kryminologia to interdyscyplinarny kierunek studiów o przestępstwach i ich sprawcach. Zajmuje się przejawami i przyczynami przestępczości oraz innymi zjawiskami patologicznymi.

Kryminologia

Studenci tego kierunku poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości, badają zachowania przestępcze i dewiacje, określają profil ofiary i sprawcy, wyjaśniają indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości.

Podczas zajęć studenci poznają system funkcjonowania instytucji kontroli społecznej i prawnej oraz służb porządku publicznego. Dowiadują się w jaki sposób funkcjonuje policja, prokuratura, sądownictwo, służba więzienna, czy kurator.

Kończąc studia będziecie posiadać wiedzę na temat zjawisk przestępczych i kryminalnych, wiedzę o prawie karnym, prawie policyjnym, służbach mundurowych, biologicznych i psychologicznych  mechanizmach zachowań ludzkich, kryminologii, wiktymologii, metodach pomiaru i analizy zjawisk przestępczych.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem będzie osoba, którą fascynują ludzkie zachowania i psychologia człowieka. Cechy charakteru niezbędne do wykonywania zawodu kryminologa, to spostrzegawczość, umiejętność słuchania i wyciągania wniosków, otwartość oraz pewność siebie.

Osoby wybierające się na kryminologię powinny mieć twardy charakter i być silni psychicznie. Przyda się także łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność przekonywania innych do własnej osoby.

Rekrutacja

Kryminologię można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie studiów I i II stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • język polski
 • język obcy
 • dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS

Program studiów

Wśród przedmiotów nauczania na kryminologii znalazły się:

 • Strategie zapobiegania przestępczości
 • Metody badań w kryminologii
 • Bezpieczeństwo i porządek w politykach UE
 • Wymiar sprawiedliwości karnej
 • Zarządzanie ryzykiem w więzieniach, Resocjalizacja w społeczności lokalnej
 • Kryminologia ilościowa
 • Problematyka uzależnień ? programy przeciwdziałania
 • Psychopatologia kryminalna
 • Granice praw i wolności człowieka
 • Kryminologia stosowana
 • Etyka służb publicznych
 • Socjologia prawa
 • Metodologia badań społecznych
 • Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 • Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
 • Wiktymologia

Specjalizacje i specjalności

Na tym kierunku nie ma specjalizacji

Rynek pracy

To studia odpowiednie dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy.

Źródło: opinieouczelniach.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook