Uniwersytet w Maastricht (Fot.Kleon3, Wikipedia.pl)

Studia w Holandii ? Uniwersytet w Maastricht czeka na Polaków

Uniwersytet w Maastricht jest międzynarodową uczelnią zlokalizowaną w jednym z najstarszych miast w Holandii. Powstał w 1976 roku jako Rijksuniversiteit Limburg, a dziś funkcjonuje już jako  Maastricht University.

Obecnie na Uniwersytecie studiuje ponad 14 500 osób z ponad 130 państw z całego świata. Studenci z zagranicy stanowią 47% wszystkich słuchaczy uczelni, a ponad 30% pracowników to cudzoziemcy.

Z uwagi na swój międzynarodowy charakter blisko 80% zajęć na studiach licencjackich i magisterskich wykładana jest w języku angielskim.

Obecnie na uczelni funkcjonuje 6 wydziałów:

 • Wydział Sztuki i Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa
 • Wydział Psychologii i Neurologii
 • Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Szkoła Biznesu i Ekonomii

Problem Based Learning

Maastricht University znany jest z innowacyjnego podejścia do nauczania. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodą problem based learning (nauczanie problemowe), która została opracowana i zastosowana pierwszy raz w Europie przez kadrę profesorską Maastricht University. Metoda problem based learning skłania studentów do samodzielnej analizy faktów oraz poszukiwania rozwiązań poprzez dyskusję w małych grupach (ok 12-15 osób). Taka forma aktywnego uczenia się zwiększa zrozumienie materiału, uczy rozwiązywania konkretnych problemów i systematyzuje tok logicznego myślenia.

Polscy studenci na Uniwersytecie w Maastricht

 • Obecnie na uczelni wiedzę zdobywa około 150 polskich studentów.
 • Studia w Holandii są płatne: czesne w roku akademickim 2013-2014 dla polskich studentów to 1835 ?.
 • Studenci z Polski pracujący w Holandii w wymiarze co najmniej 32 godziny w miesiącu mogą ubiegać się o holenderskie stypendium naukowe w wysokości 266,23 ? miesięcznie. Dodatkowo otrzymują od rządu holenderskiego kartę uprawniającą do bezpłatnego korzystania ze środków komunikacji na terenie całego kraju.
 • Ponadto studenci mogą ubiegać się o wypłacaną w miesięcznych ratach pożyczkę na naukę lub stypendium naukowe za wybitne osiągnięcia w nauce. Pełną ofertę stypendiów można znaleźć na stronie internetowej:  www.maastrichtuniversity.nl/scholarships

Rankingi

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/AboutUM/FactsFigures/RankingsAccreditations.htm

 • W prestiżowym rankingu najlepszych uczelni świata QS World University Rankings Uniwersytet w Maastricht zajmuje 7. miejsce wśród 50 czołowych uniwersytetów świata, których działalność nie przekracza 50 lat. W klasyfikacji generalnej tego rankingu uczelnia zajmuje 107. miejsce (2013).
 • W rankingu ?Times Higher Education 100 Under 50? Uniwersytet w Maastricht zajmuje 6. pozycję (2013).
 • Holenderski magazyn Elsevier uznał Uniwersytet w Maastricht w 2012 roku za najlepszy uniwersytet specjalistyczny w Holandii.
 • W niemieckim rankingu CHE-rankings 2010 Maastricht University został zakwalifikowany do grona uniwersytetów najbardziej przyjaznych studentom, co oznacza, że każdy student może liczyć na życzliwość kadry profesorskiej oraz fachową pomoc w sprawach studenckich.
 • Program International Business zajął 33 miejsce w światowym rankingu Financial Times (2012).
 • Maastricht University należy do elitarnego grona szkół, które zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Triple Crown Acredditation przyznawanym najlepszym szkołom biznesowym na świecie.

Uniwersytet w Maastricht czeka na Polaków

Studia za granicą stanowią alternatywę dla studiowania w Polsce, ale są również szansą dla osób, którym nie udało się zdobyć indeksu wymarzonego kierunku na polskiej uczelni. Uniwersytet w Maastricht zachęca polską młodzież do podjęcia nauki w Holandii, oferując interesujące kierunki studiów prowadzone w j. angielskim, nowatorski sposób nauczania w małych grupach i niewygórowane czesne. Termin składania podań o przyjęcie na wybrane studia licencjackie upływa 1 sierpnia.

W kraju lub za granicą

Studia za granicą stają się coraz popularniejszym sposobem zdobywania wiedzy. Już 30 000 polskich studentów kształci się w szkołach wyższych poza granicami Polski. Do wyjazdu skłaniają nowatorskie programy nauczania, międzynarodowe kontakty, konkurencyjność na rynku pracy czy też chęć przeżycia przygody.

– Po maturze aplikowałam na trzy uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Maastricht  i do Szkoły Głównej Handlowej. Dostałam się na każdą z nich i wybór stał się niezwykle trudny. Postanowiłam spróbować studiów za granicą z założeniem, że po roku mogę wrócić na polską uczelnię. Ten spontaniczny wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Od pierwszego dnia pobytu w Holandii zdobywam cenne umiejętności współpracy i prowadzenia dialogu z ludźmi z całego świata ?mówi Monika Hulewicz z Warszawy, studentka I roku International Business na Uniwersytecie w Maastricht.

Dla osób, które wolały studiować w Polsce, lecz niestety nie udało im się dostać na wybrany wydział, studia zagraniczne są doskonałą szansą na realizację założonych celów i studiowanie na wymarzonym kierunku wbrew wcześniejszym niepowodzeniom.

Rekrutacja on-line: bez opłat i zbędnych procedur

Na wybrane kierunki oferowane przez Uniwersytet w Maastricht można wciąż jeszcze aplikować. Termin składania dokumentów upływa 1 sierpnia. Są to:

 • Arts & Culture
 • Econometrics and Operations Research
 • European Public Health
 • European Studies
 • Knowledge Engineering

Rekrutacja na holenderską uczelnię jest prowadzona na zasadach egalitarnych, odmiennych od systemu przyjętego w Polsce. Oznacza to, że wszyscy kandydaci, którzy przejdą formalną procedurę i zostaną zakwalifikowani na podstawie kwestionariusza osobowego, będą przyjęci na studia. Osoby ubiegające się o przyjęcie są zobowiązane złożyć podstawowe dokumenty: świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia liceum, kopię paszportu i zdjęcie paszportowe. Niektóre wydziały wymagają dodatkowo wypełnienia kwestionariusza osobowego, na podstawie którego uczelnia konfrontuje oczekiwania studenta względem wybranego programu studiów z jego faktycznym zakresem. Nie jest konieczny dokument poświadczający znajomość języka angielskiego. Kandydat nie ponosi żadnych kosztów, a cała procedura aplikacji odbywa się on-line (wizyta w Holandii nie jest konieczna).

Jak aplikować – krok po kroku

 1. Rejestracja na portalu studielink.nl (w odpowiedzi kandydat otrzyma login i hasło do platformy MyUM służącej do składania dokumentów)
 2. Złożenie dokumentów poprzez portal MyUM
 3. Rozpatrzenie aplikacji przez uniwersytet
 4. 4.Rejestracja na uniwersytecie – złożenie świadectwa matury, płatność czesnego (możliwe rozłożenie na raty)

Ile to kosztuje?

Koszty studiowania za granicą różnią się w zależności od kraju i uczelni. Czesne na Uniwersytecie w Maastricht jest porównywalne z opłatami za studia na renomowanej uczelni niepublicznej w Warszawie. Roczna opłata dla studentów z krajów położonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym z Polski, w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 1 835 euro rocznie (ok. 7 800 zł). Studenci mogą liczyć na bezzwrotną pomoc finansową holenderskiego rządu w formie stypendium. Warunkiem jest zatrudnienie na miejscu w wymiarze co najmniej 32 godzin miesięcznie, co oznacza np. 2 dni pracy w tygodniu po 4 godziny dziennie (np. w restauracji czy biurze na uczelni). Średnia stawka za pracę dorywczą, np. w restauracji, wynosi 7-8 ? za godzinę. Wysokość stypendium rządowego to 266,23 euro miesięcznie (blisko 1200 zł), co wystarczy na porycie znacznej części wydatków związanych z utrzymaniem i nauką. Inną formą pomocy finansowej jest pożyczka na naukę udzielana na preferencyjnych warunkach.

Podjęciu decyzji o studiowaniu w Holandii sprzyja dobra lokalizacja uniwersytetu. Tanie połączenia z Gdańska, Katowic, Warszawy i Wrocławia do Eindhoven, oddalonego od Maastricht o godzinę drogi, oferuje kilka linii lotniczych. Bilet w dwie strony można kupić już za 70 euro.


Tabela 1. Orientacyjne koszty utrzymania studenta w Holandii (Nibud, 2013)

Praca od ręki

Uniwersytet w Maastricht jest międzynarodową uczelnią, na której większość kierunków wykładana jest po angielsku. Obecnie studiuje tam ok. 150 Polaków. Mimo dość krótkiej historii, Uniwersytet zdobywa wysokie pozycje w wielu międzynarodowych rankingach, np. w prestiżowej klasyfikacji  Times Higher Education 100 under 50 uczelni z całego świata.

Zaletami uczelni jest również rozwinięty system wymiany międzynarodowej, autorska metoda nauczania w kilkunastoosobowych grupach (tzw. Problem Based Learning) oraz wysoki współczynnik zatrudnienia wśród absolwentów ? blisko 70% osób z dyplomem Uniwersytetu w Maastricht znajduje zatrudnienie w ciągu miesiąca, a w ciągu roku odsetek ten wzrasta do blisko 100 uplasował się na 6 miejscu wśród 100.

 

 

Informacja prasowa

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook