Kierunek Historia sztuki (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Historia sztuki

Interesujesz się sztuką, ale chętniej zawężasz tę dziedzinę do historii sztuki? Masz w sobie artystyczną duszę i chcesz poznać od podstaw artystyczny świat? Nie boisz się ogromnej ilości faktów do zapamiętania i setek książek do przeczytania? ?  przeczytaj o tym kierunku.

Historia sztuki

Historia sztuki jako osobna nauka wyodrębniła się z historii i tam są jej korzenie. Kierunek zajmuje się badaniem sztuki w całym okresie jego rozwoju. Studenci będą porównywać jej różne okresy, jak również style i zjawiska.

Historia sztuki to kierunek humanistyczny w którym bada się dzieła sztuki oraz piśmiennictwo w sztuce. Klasyczna historia sztuki ogranicza się do zagadnień malarstwa, rzeźby i architektury Europy.

Idealny kandydat

Idealny kandydat musi mieć w sobie zapał do poznawania historii sztuki.  Przyda się szerokie zainteresowanie artystyczne i historyczne. Dodatkowym atutem będzie umiejętność przyswajania dużej wiedzy, łatwość w zapamiętywaniu faktów oraz ciekawość i chęć poznania.

Niezbędna okaże się także wiedza z zakresu języka polskiego i historii, a także fotograficzna pamięć.

Rekrutacja

Historię sztuki można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I i II stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to:

 • Język polski
 • Język obcy nowożytny
 • Przedmiot do wyboru spośród: historia, wos, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na tym kierunku:

 • sztuka prehistoryczna,
 • historia technik artystycznych,
 • estetyka,
 • historia sztuki starożytnej,
 • język łaciński,
 • historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej,
 • historia sztuki średniowiecznej,
 • historia sztuki nowożytnej,
 • historia sztuki nowoczesnej,
 • dzieje doktryn artystycznych,
 • ikonografia,
 • muzelanictwo,
 • ochrona zabytków,
 • ornamentyka,
 • krytyka artystyczna,
 • rynek sztuki,
 • podstawy badań architektury,
 • techniki sztuk plastycznych.

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • Ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • Europejska turystyka kulturowa,
 • Konserwatorstwo i ochrona dóbr kultury,
 • Muzeologia,
 • Pedagogika,
 • Rynek sztuki.

Historia sztuki a rynek pracy

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie przy dokumentacji zabytków, przygotowaniach różnych wystaw dzieł sztuki, upowszechnianiu sztuki, jak również obrocie dziełami sztuki. Miejsca pracy dla historyków sztuki to m.in. muzea, urzędy konserwatorskie, galerie sztuki, redakcje i wydawnictwa oraz wszystkie placówki, które zajmują się popularyzacją sztuki.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook