Kierunek Studia śródziemnomorskie (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: studia śródziemnomorskie

Jeżeli interesuje Ciebie kultura krajów śródziemnomorskich, lubisz uczyć się języków obcych, a w przyszłości chciałbyś/abyś pracować na przykład w wydawnictwie, sprawdź kierunek studiów studia śródziemnomorskie.

Studia śródziemnomorskie

Studia te pozwalają poznać szeroko pojętą  kulturę Sródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Dają możliwość poznania  i zrozumienia kultury wybranego regionu z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury.

Studia śródziemnomorskie to studia typowo humanistyczne, a mówiąc konkretniej kulturoznawcze, dlatego też zapewniają teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii, literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba, dla której kultura i sztuka to coś więcej niż tylko szczątkowe poznanie najważniejszych informacji. Przyszli studenci powinni mieć w sobie zapał poznania innych krajów ? zwłaszcza śródziemnomorskich.

Umiejętności, które z pewnością przydadzą się na tym kierunku, to łatwość zapamiętywania faktów historycznych, otwartość na inne kultury oraz lekkość w nauce języków obcych, ponieważ na tym kierunku kładziony jest duży akcent na naukę języków: łacina, język grecki, włoski, czy hiszpański.

Rekrutacja

Kierunek ten można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym). Są trzy stopnie: licencjat, magisterium i doktorat.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji, to:

 • Język polski
 • Język obcy nowożytny
 • Jeden przedmiot spośród: język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na studiach śródziemnomorskich:

 • historia starożytnej Grecji
 • literatura i kultura grecka
 • gramatyka opisowa języka łacińskiego
 • mitologie śródziemnomorskie
 • wstęp do nauki o języku
 • poetyka opisowa
 • teatr antyczny i jego recepcja
 • współczesne językoznawstwo
 • antropologia kultury dawnej

Specjalizacje i specjalności

Na tym kierunku nie ma podziału na specjalności.

Studia śródziemnomorskie a rynek pracy

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków obcych.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook