Kierunek studiów Bioinformatyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów Bioinformatyka

Kierunek ten pozwala rozwijać się w dwóch dziedzinach. Pierwszą z nich jest biologia, drugą informatyka. Tym sposobem znacznie łatwiej będzie odnaleźć się na rynku pracy.

Bioinformatyka

Bioinformatyka zajmuje się badaniem układów biologicznych przy zastosowaniu technik informatycznych i matematycznych.

Główny nacisk kładziony jest na: umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy; tworzenie podstaw warsztatu naukowego obejmującego umiejętność interpretowania tekstów naukowych, wnioskowania naukowego i analizy eksperymentów.

Absolwent studiów nabędzie umiejętności: pracy w środowiskach Windows i Linux/Unix, samodzielnego tworzenia programów komputerowych, automatyzacji działania poszczególnych programów, podstaw projektowania baz danych biologicznych, wykorzystywania informacji dostępnych w publicznych bazach danych oraz prowadzenia analizy statystycznej.

Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanej w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych.

Idealny kandydat

Bioinformatyka to studia skierowane do osób o zainteresowaniach i zdolnościach obejmujących: biologię, zwłaszcza genetykę, informatykę, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania oraz przedmioty ścisłe.

Rekrutacja

Bionformatykę można studiować jako odrębny kierunek na studiach dwustopniowych inżynierskich i uzupełniających magisterskich, ale także jako specjalizację w ramach studiów biologicznych, informatycznych lub biotechnologicznych.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • Język obcy
 • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka
 • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka i astronomia

Program studiów

Przedmioty nauczane podczas studiów na kierunku interdyscyplinarnym bioinformatyka to:

 • analiza matematyczna,
 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • algorytmy i struktury danych,
 • bioróżnorodność,
 • specjalizowane języki programowania,
 • biofizyka dla bioinformatyków,
 • systemy operacyjne,
 • molekularne mechanizmy rewolucji,
 • enzymy i metabolizm,
 • przetwarzanie obrazów,
 • informatyka medyczna,
 • znakowanie i detekcja cząsteczek biologicznych.Specjalizacje i specjalności.

Specjalizacje i specjalności

Na tym kierunku nie ma specjalności.

Bioinformatyka a rynek pracy

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak:

 • firmy farmaceutyczne,
 • firmy bioinformatyczne,
 • laboratoria badawcze i usługowe,
 • jednostki naukowe placówek klinicznych,
 • ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.

 

Źródło: uczelnia.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

 1. Tomek pisze: 2014/02/05 o 23:45

  Czy po tym kierunku mógłbym pracować w CSI Miami? :D

  (odpowiedz)

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook