Kierunek Higiena dentystyczna (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek Higiena dentystyczna

Zawsze interesowała Ciebie biologia, a przede wszystkim anatomia jamy ustnej. Zastanawiasz się nad wykonywaniem zawodu stomatologa, ale obawiasz się matury z chemii lub fizyki? Co powiesz o studiowaniu kierunku higiena dentystyczna?

Kierunek Higiena dentystyczna

Studia na tym kierunku przygotowują do wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa, np. dokonywania bieżących przeglądów uzębienia, wykonywania zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Idealny kandydat

Osoba wybierająca się na ten kierunek powinna wykazywać się takim cechami, jak: życzliwość, cierpliwość, szacunek dla drugiego człowieka, rzetelność w wykonywaniu zadań, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Powinna mieć zdolności organizacyjne.

Niezbędna jest także wysoka ogólna sprawność fizyczna, ze względu na dość obciążający charakter pracy. Przyda się także dobry wzrok i słuch oraz sprawny zmysł węchu.

Idealny kandydat powinien mieć także dużą sprawność manualną, zręczne ręce oraz uzdolnienia techniczne i plastyczne.

Przeciwwskazania:

 • skrzywienie kręgosłupa
 • daltonizm
 • choroby skóry
 • alergie

Rekrutacja

Higienę dentystyczną można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym, w systemie studiów I stopnia.

Przedmiotem dodatkowym branym pod uwagę jest biologia i chemia, lub tylko jeden z tych przedmiotów.

Program zajęć

Przedmioty nauczania realizowane na higienie dentystycznej:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • plastyka odtwórcza z naukami humanistycznymi,
 • fizyka,
 • chemia,
 • matematyka,
 • materiałoznawstwo,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów z techniką dentystyczną i ortodoncją,
 • technologia materiałów z techniką topienia i odlewania metali,
 • wypalanie mas ceramicznych, uzupełnione o nowoczesne materiały kompozytowe i biomateriały.

Higiena dentystyczna a rynek pracy

Absolwenci mogą być zatrudniani w:

 • specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej,
 • ośrodkach badawczo-naukowych zajmujących się techniką dentystyczną,
 • firmach zajmujących się produkcją materiałów i urządzeń na potrzeby techniki dentystycznej i stomatologii,
 • instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, profilaktyką medyczną.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

 1. Danuta Kaczmarska pisze: 2018/10/04 o 11:56

  Absolwent studiów na kierunku HD powinien mieć kompetencje do wykonywania zdjęć rtg. zakładania niewielkich wypełnień oraz opatrunków i znieczulania miejscowego do zabiegów profilaktycznych. Powinien uzyskać 180 punktów ECTS i odbyć od 2400 do 3500 godzin nauki według najnowszych danych opracowanych w ramach harmonizacji kształcenia w UE w zawodzie. Wciskanie na siłę zajęć typowych dla kierunku technik dentystyczny nie ma sensu dla absolwentów. Tworzenie hybrydy w taką stronę pozbawi absolwenta istotnych wiedzy i umiejętności na kierunku, który daje tytuł higienistka/sta dentystyczny.

  (odpowiedz)

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook