Kierunek studiów Genetyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek Genetyka

Interesują Ciebie takie zagadnienia jak dziedziczenie i zmienności organizmów? Informacje o tym można znaleźć w genach ? podstawowych jednostkach dziedziczności. Uniwersytet Łódzki przedstawia kierunek Genetyka.

Kierunek Genetyka

Studia na kierunku genetyka, oferowane przez Uniwersytet Łódzki, są jedynymi tego typu w Polsce. Studia drugiego stopnia na kierunku genetyka pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie: identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii i ochronie środowiska.

Idealny kandydat

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych.

Istotne jest również zainteresowanie genetyką, dziedziczeniem i zmiennością organizmu.

Rekrutacja

Genetykę można studiować na Uniwersytecie Łódzkim, w trybie stacjonarnym, w systemie studiów II stopnia.

Rekrutacja odbywa się na podstawie profilu ukończenia studiów, średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Program zajęć

Przedmioty realizowane na kierunku genetyka:

  • cytogenetyka i genetyka molekularna człowieka,
  • struktury i funkkce kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin,
  • identyfikowanie i analiza struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii,
  • wykorzystywanie danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii i ochronie środowiska.

Genetyka a rynek pracy

Absolwenci kierunku genetyka należeć będą do elitarnej, nie tylko w Polsce, grupy specjalistów. Będą oni mogli znaleźć zatrudnienie w:

  • placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia i środowiska,
  • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
  • laboratoriach medycyny sądowej.

Absolwent kierunku genetyka będzie mógł pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych oraz jako nauczyciel po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli. Ponadto może kontynuować kształcenie na studiach III-go stopnia prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz na wydziałach pokrewnych.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook