studia (Fot.freedigitalphotos.net)

Studia od strony formalnej

Zanim zaczniecie studia warto zorientować się w jaki sposób będziecie oceniani, jakie kategorie przedmiotów na Was czekają i jak sobie z tym wszystkim poradzić. Bez tej świadomości możecie mieć później ogromne problemy z ukończeniem studiów czy rozpoczęciem II roku studiów.

Punkty ECTS

Na większości publicznych uczelni coraz więcej szkół odchodzi od tak zwanego indeksu w stronę technologii i internetu. Punkty ECTS ( European Credit Transfer System) przypisane są każdemu przedmiotowi. Do zaliczenia każdego roku potrzebne jest co najmniej 60 punktów, a co za tym idzie, aby ukończyć pomyślnie 5 lat studiów należy zdobyć przynajmniej 300 punktów (5X60).

Wszystkie przedmioty dzielą się na kilka grup:

  1. Przedmioty obowiązkowe podstawowe
  2. Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
  3. Przedmioty fakultatywne, wykłady specjalizacyjne, konserwatoria
  4. Ćwiczenia do wyboru

Zapisy na przedmioty

Jeżeli chodzi o przedmioty obowiązkowe to na pierwszym roku wszyscy studenci odgórnie przypisani są do grup dziekańskich.

Przyporządkowane godziny zajęć można zmienić na giełdzie, która znajduje się w systemie USOS, albo po ustaleniu tego faktu z prowadzącym ćwiczenia, a w ostateczności składając podanie w dziekanacie.

Jeżeli będziecie chcieli zapisać się na wykład ogólnouniwersytecki, w-f, lektorat czy wykład specjalizacyjny, skorzystać należy z rejestracji żetonowej. Polega ona na tym, że na początku każdego roku otrzymujecie pewną pulę wirtualnych żetonów, które upoważniają Was do zapisania się na różne dodatkowe zajęcia. Każde zajęcia kosztują określoną ilość żetonów.

Pamiętajcie także, że rejestracja żetonowa odbywa się według zasady „kto pierwszy ten lepszy”, dlatego też warto śledzić terminy otwarcia rejestracji i o wyznaczonej godzinie próbować dostać się na upragniony przedmiot. Dodamy, że nie jest to łatwe. Bywa tak, że po 5 minutach wszystkie miejsca są już zajęte, ponieważ rejestracje zostają otwierane przed czasem lub padają serwery od zbyt dużej ilości wejść. Jeżeli się nie wyrobicie i ktoś zabierze Wam miejsce sprzed nosa być może będziecie zmuszeni do zapisania się na zajęcia, które w ogóle Was nie interesują.

Egzaminy i poprawki

Oczywiście nie wystarczy jedynie chodzić na zajęcia, aby otrzymać punkty ECTS. Należy również zdać egzamin i zaliczyć na pozytywną ocenę.

Egzaminy zdawane są w sesji zimowej i letniej. Na każdy egzamin zostaje określony konkretny dzień w którym odbędzie się egzamin pisemny lub ustny. Warto jednak wspomnieć, iż istnieje jeszcze termin ”nadzwyczajny” czyli tzw. zerowy.  Te egzaminy są zawsze ustne i zdaje się je kilka tygodni przed sesją właściwą. Jeżeli zatem będziecie czuć się przygotowani z danego przedmiotu, zaliczycie ćwiczenia, a Wasz ćwiczeniowca uzna, że zasłużyliście na wcześniejszy egzamin, to nie ma problemu. Warunki przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu są zazwyczaj podawane na pierwszych zajęciach.

A jakie są zalety zdawania egzaminów w terminie zerowym:

  • Szybsze zdanie egzaminów i więcej dni wolnych .
  • Możecie zdać część w sesji zerowej i przygotować się dokładniej do najtrudniejszego egzaminu.
  • Zerówki u większości egzaminatorów są łatwiejsze od zwykłych egzaminów.

Pamiętajcie jednak, że zerówka nie jest terminem dodatkowym, a jedynie pierwszym. Jeżeli jej nie zdacie, nie podejdziecie do egzaminu w terminie zwykłym, a dopiero ze wszystkimi w terminie poprawkowym.

Jeżeli zdarzy się tak, że nie zdacie egzaminu w pierwszym terminie jak również podwinie się Wam noga w terminie poprawkowym, w ciągu siedmiu dni można złożyć podanie o przeprowadzenie ustnego egzaminu komisyjnego. Jeśli i w tym wypadku nie zdacie ostatecznie można złożyć podanie o wpis warunkowy. Można go mieć tylko z jednego przedmiotu, co oznacza, że wszystkie inne egzaminy trzeba mieć zaliczone.

Formalności

Już na początku roku każdy z Was otrzyma indeks i kartę egzaminacyjną (niektóre uczelnie zrezygnowały już z indeksów). Karta egzaminacyjna to swoisty „indeks dla Dziekanatu”. Powinny się w niej znaleźć wszystkie wpisy, które dostaniemy z każdego przedmiotu.

Wpisy są zbierane na ostatnich zajęciach w danym semestrze, później należy również odebrać wpisy z egzaminów i zanieść kartę wraz z indeksem do dziekanatu. Po pierwszym semestrze odbieramy kartę z indeksem przed kolejną sesją „letnią” i ponownie zbieramy wszystkie wpisy, aby na koniec oddać go z powrotem do dziekanatu… I tak przez 5 lat.

Języki

Każdy student do końca 3 roku musi zaliczyć egzamin z języka obcego na poziomie co najmniej B2. Aby przygotować się do tego egzaminu przydatne są lektoraty. Oczywiście jeżeli czujecie się pewni z jakiegoś języka i to go będziecie zdawać możecie zapisać się na lektoraty z innych języków. Osoby posiadające certyfikat z języka obcego na poziomie B2 wydany przez szkołę języków obcych po złożeniu dokumentu potwierdzającego mogą nie podchodzić do egzaminu.

Jeżeli ktoś obawia się tego egzaminu, może złożyć podanie do dziekanatu z prośbą o obniżenie poziomu na niższy.

Nieobecności

W każdym razie musicie wiedzieć, że wykłady są nieobowiązkowe. Ćwiczenia, wykłady specjalizacyjne i ogólnouniwersyteckie natomiast już tak.

Na pierwszych zajęciach prowadzący przedstawiają warunki. Najczęściej można mieć 2-3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Jeżeli ktoś przekroczy tę liczbę może od wykładowcy dostać dodatkowe zadanie do wykonania lub będzie zmuszony przyjść na dyżur i odpowiadać z zajęć na których go nie było. W ostateczności wykładowca może nie zaliczyć nawet ćwiczeń. Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko. Niektórzy prowadzący nie sprawdzają listy, jednakże jeżeli będziecie pojawiać się rzadko na zajęciach, przy egzaminie lub zaliczeniu wykładowca może to zauważyć i oceniać Was surowiej.

Nieobecność na egzaminie końcowym z danego przedmiotu wiąże się z jego niezaliczeniem w pierwszym terminie. Uznawane są jednak zwolnienia lekarskie, jednakże w tym wypadku przystępuje się do egzaminu w czasie sesji poprawkowej, tyle że ocena za egzamin jest liczona jako pierwsze zaliczenie.

Mamy nadzieję, że te jakże cenne informacje pomogą Wam przedrzeć się przez pierwszy rok studiów :)

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook