Sprawdzenie wyników matur (Fot.freedigitalphotos.net)

Chcesz sprawdzić wyniki matur? Zobacz, jak to zrobić.

Twoje wyniki matur były według Ciebie za niskie lub po prostu nie zdałeś matury? Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości do swoich wyników, poniżej przedstawiamy procedury pozwalające sprawdzić swoją pracę.

Kursy, stosy podręczników, nieprzespane noce poświęcone na naukę, a wynik matur przedstawił brutalną rzeczywistość. To niekoniecznie musi być Twoja wina. Może warto spojrzeć na swoją pracę jeszcze raz. Przecież każdy punkt może być na wagę złota.

Według Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zmianami), „na wniosek zdającego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są udostępniane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej”.

Należy zatem złożyć wniosek i odwołać się od wyników egzaminu dojrzałości. Pamiętaj, że mogą one ulec jedynie podwyższeniu. Nie zwlekaj jednak z tą decyzją, ponieważ arkusze maturalne przechowywane są w OKE tylko przez 6 miesięcy. A jak się odwołać? Już piszemy.

Złóż wniosek o wgląd do pracy maturalnej

W tym celu znajdź adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w której sprawdzana była Twoja praca. Adresy bez problemu znajdziesz w Internecie. Następnie wypełnij wniosek o wgląd do pracy maturalnej i zaadresuj go do Dyrektora OKE. Wzór wniosku możesz pobrać na stronie odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej albo stworzyć go samemu. Wniosek należy wysłać pocztą, faksem lub dostarczyć bezpośrednio.

Czekaj na odpowiedź z OKE

Komisje prowadzą rejestr złożonych wniosków. Po ich otrzymaniu wysłana jest informacja do absolwenta o terminie wglądu. Decyduje o nim kolejność złożenia wniosku.. Zwykle na odpowiedź czeka się ok. tygodnia. Przedstawiciel OKE powiadania o dniu i godzinie wglądu telefonicznie bądź listownie.

Zgłoś się  w wyznaczonym terminie do siedziby OKE

Należy się tam udać, zabierając ze sobą:

  • Dokument tożsamości,
  • Dokument z otrzymaną informacją o terminie wglądu,
  • Kartkę i długopis do przepisania tych fragmentów pracy, które według absolwenta, zostały nieprawidłowo ocenione,
  • Wydrukowaną kartkę z procedurą wglądu do prac.

Jak odbywa się sam wgląd do pracy?

Od przedstawiciela OKE otrzymasz czystopis i brudnopis swojej pracy maturalnej, klucz odpowiedzi, według którego prace są sprawdzane przez egzaminatorów, a także kartę odpowiedzi z zaznaczonymi punktami przeznaczonymi za każde zadanie. Obecny przy wglądzie pracownik OKE pilnuje, aby udostępnione dokumenty nie zostały zniszczone lub w jakikolwiek sposób zamienione. Nie może on udzielić żadnej informacji na temat  oceny pracy.

Na co zwrócić uwagę przy przeglądaniu pracy?

Najpierw należy sprawdzić, czy wszystkie punkty zostały prawidłowo zsumowane. To najczęstszy powód zmiany wyniku egzaminu. Potem warto sprawdzić czy egzaminator podczas sprawdzania nie pominął żadnego zadania i czy przyznał za nie odpowiednią ilość punktów. Warto szczególnie zwrócić uwagę na zadania otwarte. Zwykle dają one większą szansę na zdobycie dodatkowych punktów.

Zakazane jest kserowanie, kopiowanie i fotografowanie arkusza maturalnego.

Złóż wniosek o powtórne sprawdzenie pracy

Jeżeli zauważyłeś jakiekolwiek błędy w ocenie swojej pracy maturalnej, możesz złożyć wniosek o powtórne sprawdzenie pracy. Wniosek ten również należy skierować do Dyrektora OKE. Oprócz danych osobowych powinien on zawierać argumentację  popierające Waszą słuszność, czyli:

  • Zacytowanie własnej odpowiedzi, która nie znalazła uznania egzaminatora
  • Zacytowanie określonego fragmentu z podręcznika (lub podręczników) rekomendowanego przez MEN, na poparcie swojej tezy;
  • Dowiedzenie, że  Twoje odpowiedzi są logicznie tożsame z odpowiedziami zawartymi w kluczu.

Po złożeniu wniosku OKE powtórnie sprawdza Twoją pracę maturalną. To niekoniecznie musi oznaczać zmianę wyników. W ostateczności pozostaje jeszcze walka na drodze sądowej.

Cywilny pozew o ochronę dóbr osobistych

Niezadowolony z wyniku absolwent może złożyć  do sądu powszechnego pozew z powództwa cywilnego o ochronę dóbr osobistych. Jeśli zdecydujesz się wejść na tę drogę walki, przepisz dokładnie  treść spornego pytania, skonsultuj swoją odpowiedź na nie z kompetentną osobą, przeanalizuj sprawę z prawnikiem i idź do sądu, gdzie Twoja odpowiedź zostanie skonfrontowana ze stanem powszechnej wiedzy. Co ważne nie będzie tu mowy o żadnym ?kluczu? odpowiedzi.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook