Kierunek studiów Etyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Etyka

Interesujesz się psychologią, socjologią i filozofią? Nie wiesz, który z tym kierunków okaże się Twoim najlepszym wyborem? Może warto je połączyć w jedno i wybrać etykę?

Kierunek Etyka

Etyka jest nauką o moralnym dobru i złu ludzkiego postępowania, opartą na naturalnych źródłach poznania – doświadczeniu i rozumie. Studia na tym kierunku łączą m.in. filozofię, nauki o prawie, psychologię i socjologię.

Absolwent tego kierunku posiada gruntowną wiedzę w zakresie kształtowania się doktryn etycznych, posiada kompetencje do prowadzenia eksperckich analiz na gruncie etyki oraz brania udziału w dyskusjach nad moralnymi problemami współczesności.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem na ten kierunek jest osoba, która ma szerokie zainteresowania w kierunku psychologii, socjologii i filozofii. Dodatkowo często zastanawia się nad etycznym aspektem życia i nad tym, co jest dobre a co złe.

Rekrutacja

Etykę można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów pierwszego (licencjackie) i drugiego (magisterskie) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dowolny przedmiot

Przedmioty nauczania

Przedmioty nauczania realizowane na:

 • wstęp do etyki
 • wybrane zagadnienia historii etyki
 • systemy etyczne w perspektywie religii
 • etyka polityczna
 • etyka biznesu
 • bioetyka
 • etyka mediów
 • filozofia prawa
 • edukacja demokratyczna
 • edukacyjne teorie rozwoju moralnego

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji na tym kierunku

Kierunek etyka a rynek pracy

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w komisjach i komitetach etycznych, jako specjaliści do spraw etycznych różnych profesji, nauczyciele etyki, wiedzy o społeczeństwie lub filozofii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Możliwe jest także zatrudnienie w organizacjach pozarządowych w charakterze strategów i koordynatorów ich działań.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook