Krytyka artystyczna (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Krytyka artystyczna

Uwielbiacie sztukę i uważacie, że idealnym zawodem dla Was byłoby jej ocenianie? Co więcej uważacie, że się do tego nadajecie? Ten kierunek jest dla Was.

Krytyka artystyczna

Krytyka artystyczna to nowy kierunek studiów, który zajmuje się krytyczno-artystycznymi koncepcjami interpretacji sztuki, kultury artystycznej oraz myśli o sztuce, ujęte z globalnej perspektywy.

Absolwenci tego kierunku poznają zagadnienia warsztatu krytyka artystycznego oraz sztuki nowoczesnej i współczesnej, w tym jej przemiany formalne, ikonograficzne i ideowe. Uzyskają wiedzę z zakresu historii światowej myśli o sztuce, historii krytyki artystycznej i jej podstaw warsztatowych.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba, która posiada ogromne zainteresowanie sztuką. Pragnie badać jej aspekty, poznawać zagadnienia powiązane z tą dziedziną jak również ma szeroką wiedzę z zakresu historii, historii sztuki oraz języka polskiego.

Rekrutacja

Krytykę artystyczną można studiować na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w trybie stacjonarnym (dziennym), w systemie studiów I (licencjat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji (jeden do wyboru):

 • historia
 • historia sztuki
 • język polski
 • język obcy

Przedmioty nauczania

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na krytyce artystycznej

 • estetyka,
 • wstęp do krytyki artystycznej,
 • historia krytyki artystycznej i myśli o sztuce,
 • metody analizy krytyki artystycznej i myśli o sztuce,
 • dzieło sztuki współczesnej w aspekcie techniki artystycznej,
 • problemy formy plastycznej,
 • psychologia sztuki,
 • malarstwo XIX- XXI w.,
 • rzeźba XIX- XXI w.,
 • architektura XIX- XXI w.,
 • grafika artystyczna XIX- XXI w.,
 • nowe media,
 • historia sztuki współczesnej,
 • artystyczne centra świata,
 • kultura wizualna XX – XXI w.,
 • sztuka w telewizji i Internecie,
 • współczesne życie artystyczne,
 • antropologia kultury i sztuki,
 • design i sztuka stosowana,
 • plakat i projektowanie graficzne.

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na kierunku krytyka artystyczna.

Kierunek Krytyka artystyczna a rynek pracy

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w czasopismach, wydawnictwach i portalach internetowych, jako krytyk artystyczny czy redaktor. Dodatkowo można znaleźć zatrudnienie w galeriach, centrach sztuki, ośrodkach dokumentacji, fundacjach i muzeach sztuki współczesnej. Kolejnym miejscem zatrudnienia mogą być instytucje państwowe i regionalne, ośrodki kultury i szkoły. Krytycy artystyczni mogą również pracować  jako specjaliści, animatorzy kultury i  wykładowcy.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook