Kierunek Wychowanie Fizyczne (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Kochasz sport i jest on dla Ciebie całym życiem? Kierunek Wychowanie Fizyczne jest tym czego szukasz.

Wychowanie Fizyczne

Wychowanie fizyczne jest dyscypliną, która zajmuje się badaniem, konstruowaniem procesu wychowania i kształcenia fizycznego. W szczególności określeniem celów ogólnych prawidłowości stosowanych metod oraz kierunkiem ich najbardziej skutecznego zastosowania w tej dziedzinie.

Wychowanie fizyczne jest kierunkiem z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba, której największą pasją jest sport. Może to być zarówno konkretna dziedzina, ale także wiedza ogólna będzie dużym priorytetem. Przyda się również doskonała sprawność fizyczna, wysoka wydajność i dobry stan zdrowia.

W związku z tym, że jest to praca z ludźmi bardzo istotna jest umiejętność komunikacji, wyrozumiałość  oraz konsekwencja.

Rekrutacja

Wychowanie fizyczne można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowe), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji to:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Dowolny przedmiot dodatkowy

Program nauczania

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku Wychowanie Fizyczne:

 • anatomia
 • biochemia
 • fizjologia
 • teoria wychowania fizycznego
 • biomechanika
 • edukacja zdrowotna
 • sporty indywidualne
 • sportów zespołowe
 • ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • metodyka wychowania fizycznego
 • rytmika i taniec

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku wychowanie fizyczne:

 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • rekreacja ruchowa i turystyka
 • rehabilitacja i promocja zdrowia
 • wychowanie zdrowotne i korektywa
 • nauczycielska z odnową biologiczną
 • nauczycielsko-trenerska
 • nauczycielska i sport osób niepełnosprawnych
 • nauczycielska z turystyką i rekreacją
 • nauczycielska z menedżerstwem i zarządzaniem sportem
 • trenerska
 • menadżer sportu
 • promocja zdrowia
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Rynek Pracy

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, szkolnictwie czy w instytucjach kultury fizycznej. Również praca w instytucjach zajmujących się wiedzą z zakresu aktywności fizycznej jest możliwa.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook