studia na swiecie

Użyteczne linki – studia na całym świecie

Najważniejsze informacje o studiach z danych krajów:

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELGIA

CZECHY

DANIA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCJA

GRECJA

HISZPANIA

HOLANDIA

ISLANDIA

IRLANDIA

 • www.cao.ie – Central Application Office, tu możesz złożyć dokumenty na większość irlandzkich uczelni
 • www.edcationireland.ie – strona poświęcona rynkowi edukacji w Irlandii
 • www.polskidublin.com – strona dla Polaków pracujących lub uczących się w Irlandii, wszelkie użyteczne informacje dotyczące wynajmu mieszkania, pracy itd.
 • www.gazeta.ie – polska gazeta internetowa w Irlandii

KANADA

LICHTENSTEIN

LITWA
LUKSEMBURG
 • www.uni.lu -Uniwersytet w Luksemburgu
 • www.cedies.lu – Centrum Dokumentacji i Informacji o systemie szkolnictwa w Luksemburgu

LOTWA

MALTA

NIEMCY

NORWEGIA

PORTUGALIA

 • www.dgae.min-edu.pt/esagrees.htm – lista wszystkich szkół w Portugalii
 • www.fae.pt – informacjie dla zagranicznych studentów przyjeżdżających do Portugalii i szczegóły dotyczące stypendiów dla studentów zagranicznych i portugalskich
 • www.mces.pt – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SłOWACJA

SłOWENIA

 STANY ZJEDNOCZONE

SZWAJCARIA

 • www.sbf.admin.ch – informacje na temat studiów i programach współpracy międzynarodowej
 •  www.crus.ch – strona kofederacji szwajcarskich uniwersytetów, również informacje na temat stypendiów i staży
 •  www.bbw.admin.ch – spis uczelni
SZWECJA

WęGRY

WIELKA BRYTANIA

WłOCHY

 • www.cestor.it –  wszystkie informacje użyteczne dla studenta na stronie Centrum Studiów Orientalistycznych
 • www.miur.it – strona włoskiego Ministerstwa Edukacji
 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook