studia w Irlandii

Studia w Irlandii

W Irlandii terminem „edukacja wyższa” określa się zarówna studia pierwszego stopnia i wyżej, jak i te, które kończą się zdobyciem dyplomu czy certyfikatu. Edukacja na tym poziomie jest darmowa do momentu zakończenia studiów pierwszego stopnia.

Studia pierwszego stopnia zwane są inaczej podstawowymi. Po ich ukończeniu nadawany jest tytuł licencjata/inżyniera. Zazwyczaj trwają one trzy lata.

Studia podyplomowe są podejmowane po ukończeniu podstawowych. Są to studia kończące się zdobyciem certyfikatu, oraz studia magisterskie (1-2 lata) i doktorskie (minimum 3 lata badań).

Typowy rok akademicki zaczyna się we wrześniu i trwa do czerwca. Jest on podzielony na dwa lub trzy semestry. W większości uczelni stosuje się system modułowy. Każdy moduł kończy się egzaminem i aby skończyć studia należy jedynie zaliczyć minimalną liczbę zajęć modułowych.

Na studia można wyjechać również na rok, czy semestr, lub tylko w wakacje. Oznacza to, że aby zdobyć tytuł licencjata możemy rok uczyć się w polskiej uczelni (jeśli oferuje ona studiowanie w systemie punktowym ECTS) a kolejne dwa w Irlandii.

Mieszkańcy Irlandii ubiegają się o miejsce w szkołach wyższych na podstawie egzaminu przeprowadzanego na koniec szkoły średniej. Zasady przyjęć studentów zagranicznych określa oddzielnie każda uczelnia ale generalnie należy zdać egzamin dotyczący Irlandii oraz sprawdzający znajomość języka angielskiego.

Uczelnie Irlandzkie są otwarte na studentów z poza ich kraju. Zazwyczaj oferują one szereg usług na terenie kampusu dla takich osób począwszy od center doradztwa kariery czy biur pomagających znaleźć zakwaterowanie. Specjalni międzynarodowi doradcy są szkoleni, zapoznają się ze specyficznymi pytaniami i problemami, z którymi często muszą sobie radzić cudzoziemcy.

Najwięcej uczelni znajduje się oczywiście na terenie oraz w pobliżu stolicy Irlandii – Dublinie. Jednakże w każdym regionie znajduje się conajmniej jedna instytucja oferująca wysokiej jakości kształcenie na wyższym poziomie. Dodać należy, że większość uczelni jest bardzo dobrze wyposażona w odpowiednie pomieszczenia, sale laboratoryjne, nowoczesne biblioteki czy sprzęt multimedialny.

W Irlandii na poziomie wyższym można się kształcić w czterech głównych typach szkół. Są to uniwersytety, instytuty technologii, kolegia edukacyjne oraz niezależne, prywatne szkoły. Oferują one bardzo szeroki wachlarz dyscyplin naukowych, kierunków czy specjalizacji.

W Republice Irlandzkiej jest się siedem uniwersytetów a kolejne dwa znajdują się w Irlandii Północnej. Można na nich zdobyć tytuł licencjata/inżyniera, magistra oraz doktora w różnych dyscyplinach.

Nauka na poziomie podstawowym polega na studiowaniu lektur i uczęszczaniu na zajęcia seminaryjne. Niektóre przedmioty wymagają zajęć praktycznych czy laboratoryjnych. Wyróżnia się trzy rodzaje studiów magisterskich: teoretyczne, badawcze, oraz połączone (teoretyczno-badawcze). Tytuł doktora zdobywa się po wykonaniu badań.

Przykładowo Narodowy Uniwersytet Irlandzki w Dublinie oferuje następujące kierunki: rolnictwo, handel, inżynieria i architektura, nauki ścisłe, medycyna, sztuka, studia humanistyczne, studia celtyckie, studia interdyscyplinarne, prawo, weterynaria.

Irlandia jest jednym z największych eksporterów oprogramowania oraz znajduje się w pierwszej piątce producentów środków farmaceutycznych oraz substancji chemicznych. Dlatego też instytuty technologii, kształcące w tym kierunku, są bardzo popularne.

Na terenie kraju znajduje się 14 tego typu uczelni, które oferują programy dające możliwość zdobycia państwowych dyplomów, certyfikatów oraz różnego stopnia tytułów naukowych.

Jeśli zdecydujemy się na przykład na Dubliński Instytut Technologii będziemy mogli studiować na następujących wydziałach: inżynieria, budownictwo, nauki ścisłe, biznes, turystyka i gastronomia, sztuki stosowane.

Osoby, które pragną nauczać w szkołach podstawowych, powinny udać się do kolegium edukacyjnego. Szkoły te oferują trzyletnie studia, które kończą się zdobyciem tytułu licencjata. Podstawowym wymaganiem jest jednak biegła znajomość języka irlandzkiego. Nauczyciele chcący uczyć w szkołach średnich muszą najpierw zdobyć stopień naukowy a następnie jeszcze jeden rok poświęcić na naukę, która kończy się zdobyciem dyplomu w edukacji.

Niektóre kolegia proponują różne specjalizacje. Przykładowo w St Angela`s College mamy do wyboru m.in. następujące specjalności: ekonomika domu i: biologia, edukacja religijna, język irlandzki.

Oprócz uczelni państwowych istnieją również te prywatne które oferują profesjonalną edukację w różnych dziedzinach np. prawo, nauki humanistyczne, hotelarstwo i catering, turystyka i sztuka. Są to na przykład Harcourt Szkoła Biznesowa W Dublinie, Kolegium Wojskowe, Amerykański Kolegium W Dublinie.

Niektóre z nich nie posiadają uprawnień do nadawania stopni naukowych, ale znacznie ułatwiają drogę do zdobycia dyplomu.

Studiowanie za granicą może przynieść bardzo wiele profitów.. Mamy możliwość poznania innej kultury, zdobycia ciekawego doświadczenia, poznania nowych przyjaciół, czy podszkolenia języka, nie wspominając już jakie wrażenie sprawi na naszym przyszłym pracodawcy taka informacja w CV.

Irlandia oferuje naprawdę ogromne możliwości co do wyboru uczelni i przeróżnych kierunków a poza tym jest bardzo otwarta na studentów z innych krajów nie tylko Unii Europejskiej. Jeśli ktoś zastanawia się gdzie wyjechać na studia powinien wziąć ten kraj pod uwagę.

Sylwia Rysiukiewicz

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook