studia na swiecie

Międzynarodowa matura

Organizacja Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organisation) powstała po koniec lat ?60 na bazie Międzynarodowej Szkoły w Genewie. Stworzyli ją wywodzący się z różnych państw eksperci w dziedzinie edukacji, wspierani przez organizację UNESCO. W Polsce program matury międzynarodowej realizuje tylko siedem szkół państwowych. W porównaniu do innych państw europejskich, liczba liceów z programem IB jest dość niewielka, ale w przyszłości ta sytuacja na pewno ulegnie zmianie na lepsze.

Na czym polega matura IB?

Matura międzynarodowa to dość ciężka sprawa. Trzeba zdawać aż sześć przedmiotów. Podzielone są one na sześć tematycznych grup: język ojczysty, język nauczania (w klasach IB naucza się bowiem w dwóch językach), nauki społeczne, nauki eksperymentalne, nauki matematyczne oraz przedmiot do wyboru. Minimum trzy z wybranych przedmiotów należy zdawać na poziomie rozszerzonym (Higher Level). Uczeń musi także zaliczyć kurs przedmiotu Theory of Knowledge, czyli teorii wiedzy, który tworzy filozoficzne podstawy do każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Teoria wiedzy ma na celu rozwinięcie twórczych refleksji w odniesieniu do nauki i otaczającego nas świata. Jest również znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu na uczenie się, rozwijając kreatywność i zdolność do samodzielnego myślenia. To niewątpliwie pozwala pozbyć się nawyku ?wkuwania? i bezmyślnego powtarzania definicji z podręczników.

Równie ważnym elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz środowiska (Creativity, Action, Service – CAS). W ciągu dwuletniego toku nauczania, uczeń ma obowiązek przepracować 150 godzin zegarowych w ramach CAS. Praca polega na bezpłatnej pomocy potrzebującym i musi być udokumentowana raportami, które oprócz opisu przebiegu pracy musi zawierać również samoocenę. Raport musi być napisany w języku angielskim.

Ostatni krok do sukcesu

Ostatnim obowiązkiem przed maturą jest napisanie pracy dyplomowej z danego przedmiotu (Extender Essay). Taką pracę można porównać do polskiej pracy magisterskiej na zakończenie studiów. Musi być ona całkowicie oryginalna, złożona z własnych obserwacji, badań i wniosków, nie może być kompilacją z, napisanych przez innych, opracowań naukowych czy popularnonaukowych. Należy pamiętać, że jeśli uczeń nie zadba o choćby jeden najmniejszy szczegół w realizacji programu IB (np. nie przepracuje pełnych 150 godzin w CSA), nie otrzyma dyplomu.

Co potem?

Najlepsi maturzyści są przyjmowani bez egzaminu na czołowe uczelnie świata, takie jak Oxford, Cambridge, Yale, MIT, Harward. W Polsce świadectwo matury międzynarodowej zwalnia z egzaminów wstępnych tylko na niektóre uczelnie (nie uznają go np. akademie medyczne). Część uczelni kończy zaś przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia przed ogłoszeniem wyników matury międzynarodowej. Dlatego co roku grupa uczniów decyduje się na zdawanie podwójnej matury – międzynarodowej i polskiej.

Opinie o IB

Dla jednych międzynarodowa matura to klucz do świetlanej przyszłości, dla drugich zaś ? strata czasu i niepotrzebny wysiłek. Przy decydowaniu się na taką formę egzaminu dojrzałości należy być obiektywnym i wziąć pod uwagę oba te stanowiska. Program IB ma niewątpliwie mnóstwo zalet. Przede wszystkim rozwija i to w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Zajęcia prowadzone w ramach genewskiego programu otwierają na świat, poszerzają horyzonty i uczą kreatywnego myślenia. Dzięki IB można otworzyć sobie drogę do wielu renomowanych uniwersytetów na całym świecie. Cena za te możliwości jest jednak bardzo wysoka, wiąże się z ogromnymi ambicjami, ciężką pracą i mnóstwem obowiązków. Nie wspominając już o perfekcyjnej znajomości angielskiego.

Autor: Monika Rybarczyk

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook