wyniki matury z informatyki

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2019 - Informatyka poziom rozszerzony - wyniki matury

Matura rozszerzona z informatyki nie była obowiązkowa i nie było progu zdawalności. Do rozwiązania arkusza maturalnego podeszło 7 788 osób. Egzamin maturalny z informatyki w przeważającej większości zdawali mężczyźni. Podeszło do…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2008 ? informatyka rozszerzona ? wyniki matury

Do informatyki w 2008r. podeszło 1547 osób. Poziom rozszerzony był jedyną możliwością dla maturzystów, którzy chcieli zmierzyć się z tym przedmiotem. Jest on jednym z najrzadziej wybieranych egzaminów maturalnych. Maksymalna liczba…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2014 ? informatyka rozszerzona ? wyniki matury

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym w 2014 roku zdecydowało się zdawać 2246 osób. To około 13% więcej maturzystów niż w zeszłym roku.   Najwięcej osób ukończyło licea ogólnokształcące ? aż…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2014 ? informatyka podstawowa ? wyniki matury

W 2014 roku do egzamin z informatyki na poziomie podstawowym podeszło 2071 maturzystów, ok. 5% mniej niż w zeszłym roku. Maksymalny wynik, jaki osiągnęli zdający to 98%, zaś średni wynik…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2009 - informatyka rozszerzona- wyniki matury

Do matury rozszerzonej z informatyki podeszło 1782 maturzystów, co stanowi zaledwie 0.42% wszystkich zdających. W 2009r. po raz pierwszy uczniowie mogli wybrać ten przedmiot jako obowiązkowy.    Pojawiły się skrajne wyniki - nieco…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2009 - informatyka podstawowa - wyniki matury

Do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym podeszło zaledwie 322 osób. Średnia wyniosła 40,5% - o ponad 4% więcej niż w roku ubiegłym. Nie było wyników powyżej 80% - matura…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - informatyka rozszerzona - wyniki matur

Do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym podeszło 1 974 zdających. Osiągnięty przez nich średni wynik wyniósł 56%. Średnie wyniki w różnych typach szkół: licea ogólnokształcące ? 59% licea profilowane - 51% technika …
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - informatyka podstawowa - wyniki matury

Do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym przystąpiło 2 202 uczniów.  Średni osiągnięty wynik to 46%. Średnie wyniki w różnych typach szkół: licea ogólnokształcące ? 50% licea profilowane ? 37% technika -  45% licea uzupełniające…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 - informatyka rozszerzona - wyniki matur

Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2010 roku przystąpiło 366 623 osób,  z czego 1117 maturzystów pisało informatykę na poziomie rozszerzonym. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł  47,2%. Średni wynik egzaminu…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 - informatyka podstawowa - wyniki matury

Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2010 roku przystąpiło 366 623 osób,  z czego 1625 maturzystów pisało informatykę na poziomie podstawowym. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł  38,5%. Do egzaminu maturalnego…
czytaj dalej »

facebook