matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 – informatyka rozszerzona – wyniki matur

Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2010 roku przystąpiło 366 623 osób,  z czego 1117 maturzystów pisało informatykę na poziomie rozszerzonym. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł  47,2%.

Średni wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym wyniósł 47,2% i był o ponad 10 punktów procentowych wyższy niż w roku 2009.

Licea ogólnokształcące uzyskały najwyższy średni wynik, ze wszystkich szkół i wynosił on 51 %.

Średni wynik w innych typach szkół:

  • Licea profilowane- 26%.
  • Technika- 36%.
  • Licea uzupełniające- 15%.

Nikt z absolwentów techników uzupełniających nie zdecydował się zdawać egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook