flaga Francji (Fot.SKopp,wikipedia.org)

Matura 2019 – Język Francuski poziom rozszerzony – wyniki matury

Matura rozszerzona z języka francuskiego była przedmiotem nieobowiązkowym. Podeszły do niej 872 osoby, czyli o 309 więcej osób niż do matury podstawowej. Z egzaminu zwolniono 53 osoby tj. finalistów i laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego.

Maturę zdawało ponad trzykrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Jedynie 6 osób rozwiązywało zadania w arkuszach maturalnych dostosowanych.

Średni wynik to 66%, czyli 33 pkt. Jest to wynik o 1 pkt procentowy słabszy aniżeli ten z 2018 roku. Maturzyści najlepsze wyniki osiągnęli z zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych (średnio 75%). Najgorsze wyniki osiągnęli w poleceniach sprawdzających znajomość środków językowych (średnio 50%) i w tym zakresie widoczna jest potrzeba, aby przyszli maturzyści skupili się w dużej mierze na rozwiązaniach wzmacniających tę umiejętność.

W przypadku zadań sprawdzających umiejętność słuchania maturzyści lepiej poradzili sobie z pokazaniem umiejętności ogólnego rozumienia tekstu, ale większe trudności sprawiły im części poleceń wymagające znalezienia określonej informacji w tekście mówionym.

Jak wypadła wypowiedź pisemna?

Maturzyści mieli do wyboru napisanie rozprawki o użyciu dronów do obserwacji otoczenia lub napisanie artykułu dotyczącego udziału w wymianie ze szkołą we Francji. Najlepsze wyniki osiągnęli w kryterium spójności i logiki wypowiedzi (aż 85%) oraz wykonania zadania zgodnie z poleceniem (75%). Tu jednak zdarzały się prace całkowicie pomijające kluczowe elementy wypracowania (np. poprzez skupianie się na wadach i zaletach dronów takich jak cena czy rozmiar). Najgorzej wypadła poprawność językowa (58%) oraz użycie środków językowych (65%).

Rekomendacje dla przyszłych maturzystów

Warto skupić się na sposobie formułowania wypowiedzi pisemnych i zdecydowanie podszkolić swoje umiejętności językowe, ponieważ obecnie to właśnie ta część wypada najgorzej na maturach.

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook