flaga Francji (Fot.SKopp,wikipedia.org)

Matura 2019 – Język Francuski poziom podstawowy – wyniki matury

Matura podstawowa z języka francuskiego była obowiązkowa, jeśli to był jedyny język obcy wybrany przez maturzystę. Do egzaminu maturalnego podeszły 563 osoby. Z egzaminu zwolniono 53 osoby tj. finalistów i laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego. Próg zdawalności to 30%.

Maturę zdawało ponad 2 razy więcej kobiet aniżeli mężczyzn. Jedynie 3 osoby rozwiązywały zadania w arkuszach maturalnych dostosowanych. Maturę zdało aż 98% maturzystów.

Średni wynik to 81% tj. 40,5 pkt. W porównaniu do 2018 roku jest to wynik o 1 pkt procentowy słabszy, choć poziom zdawalności jest podobny.

Ogólne wyniki maturzystów były zadowalające. CKE dla przyszłych maturzystów radzi, aby starali się wyjaśniać (w ramach praktyki i przygotowania), dlaczego wybierają jedną odpowiedź, a odrzucają pozostałe. Umożliwi to bardziej świadome wybieranie odpowiedzi na egzaminie, a co za tym idzie, faktycznie może to pomóc w osiąganiu lepszych wyników poprzez bardziej skuteczne i prawidłowe rozwiązywanie arkuszy maturalnych. W dotychczas wykonywanych zadaniach widać brak pełnej refleksji nad wybieranymi odpowiedziami. Maturzyści powinni również popracować nad planowaniem swoich wypowiedzi, aby rzadziej pomijali kluczowe elementy zadania pisemnego. Jest to istotne również w kontekście zbyt pobieżnego omawiania poszczególnych zagadnień, przez co nie uzyskują oni pełnej punktacji.

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook