flaga Wielkiej Brytaniiflaga Wielkiej Brytanii

Matura 2019 – Język Angielski poziom rozszerzony – wyniki matury

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym nie był obowiązkowy. Podeszło do niego aż 147 474 osób. Z egzaminu zwolniono 47 osób tj. laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.

Maturę zdawało o niecałe 4 tysiące więcej kobiet aniżeli mężczyzn. Zaledwie 678 osób rozwiązywało zadania w arkuszach maturalnych dostosowanych do stwierdzonej u nich niepełnosprawności. Z racji tego, że egzamin nie był obowiązkowy, nie było progu zdawalności.

Średni wynik to 56% tj. 28 pkt., co stanowi podobny wynik jak ten uzyskany w roku 2018 (57%). Porównując wyniki obu matur, dostrzec można utrzymanie podobnej tendencji wyników, trudno jest więc uznać, aby arkusz maturalny w 2019 roku był widocznie trudniejszy bądź łatwiejszy.

Najgorzej maturzystom poszły zadania wymagające znajomości środków językowych tj. 8. oraz 9. Średni wynik ze znajomości środków językowych to 44%.

Tendencję tą można zauważyć również w wypracowaniu, w którym bardzo dobrze poszła część poświęcona zgodności z poleceniem i tworzeniem spójnej i logicznej wypowiedzi, ale o wiele większe trudności sprawiła część dotycząca stosowania środków językowych.

Na co zwraca uwagę CKE?

Jednym z elementów, które CKE podkreśliło w swoim podsumowaniu, jest częsty brak podsumowania w wypowiedzi pisemnej. Wielu maturzystów w ostatnim akapicie realizowało drugi element wybranego przez siebie tematu i błędnie traktowało to jako zakończenie. W efekcie, za brak podsumowania zdający otrzymywali 0 punktów przy tej części oceny wypowiedzi pisemnej.

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook