flaga Wielkiej Brytaniiflaga Wielkiej Brytanii

Matura 2019 – Język Angielski poziom podstawowy – wyniki matury

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym był obowiązkowy (chyba, że uczeń zdawał inny język obcy). Podeszło do niego 234 347 uczniów. Z egzaminu zwolniono 47 osób tj. laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.

Maturę zdawało o 17 tysięcy więcej kobiet niż mężczyzn. Zaledwie 1353 osoby rozwiązywały zadania w arkuszach maturalnych dostosowanych. Były to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Próg zdawalności to 30%. Maturę zdało 94% osób.

Średni wynik to 72% tj. 36pkt., co stanowi wynik porównywalny do tego z 2018 roku, kiedy to średnia ilość uzyskanych punktów wynosiła 73%. Jednakże, w 2018 roku egzamin maturalny z języka angielskiego zdało 96% osób.

Najwyższe wyniki zdający uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej (średni wynik – 76%).

Najniższy wynik maturzyści uzyskali za zadania sprawdzające znajomość środków językowych (63%). W przypadku wypowiedzi pisemnej zdający uzyskali wysoki uśredniony wynik za spójność i logikę wypowiedzi (82%), natomiast zdecydowanie niższe były wyniki w kryterium zakresu środków językowych oraz poprawności środków językowych (odpowiednio 73% i 66% punktów).

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook