Uniwersytet Morski w Gdyni

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Gdynia 
Województwo:
pomorskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul.Morska 81 - 87, 81-225 Gdynia 
Tel:
585586332 
Mail:
promocja@umg.edu.pl 
WWW:
http://umg.edu.pl 
Uniwersytet Morski w Gdyni

OPIS KIERUNKU

Wydział Elektryczny

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Technologie Kosmiczne i Satelitarne
Specjalności:
Specjalność II stopnia:, • Morskie Systemy Satelitarne i Kosmiczne (SS), SS – Studia Stacjonarne (bezpłatne)
Rodzaj studiów:
II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Absolwent kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne posiada uporządkowaną i poszerzoną wiedzę z zagadnień podstawowych dla kierunku (matematyka, astrofizyka) jak i z zagadnień specjalistycznych istotnych z punktu widzenia technologii kosmicznych i satelitarnych: telekomunikacja i teledetekcja satelitarna, misje kosmiczne, mechanizmy i konstrukcje
kosmiczne, kosmiczne technologie bezpieczeństwa. Absolwent posiada wszystkie umiejętności magistra – inżyniera określone na poziomie krajowym w obszarowych efektach kształcenia, a w szczególności jest dobrze przygotowany do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów naukowych poprzez prowadzenie badań oraz do realizacji różnego rodzaju zadań inżynierskich, w tym projektowania i implementacji rozwiązań, również systemowych, w ramach swojej specjalności. Ponadto, rozumie pozatechniczne aspekty działalności w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach:

VI-IX – od czerwca do września – na semestr zimowy
II – w lutym – na semestr letni

facebook