Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261837938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Mechatronika
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie, Magisterskie jednolite
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Mechatronika – wykształcenie na kierunku MECHATRONIKA oparte jest na bazie gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, elektronicznych układów sterowania, wybranych działów informatyki stosowanej oraz szczególnym sposobie rozumowania w projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania. Absolwenci studiów inżynierskich posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechatroniki, tzn. mechaniki – budowy maszyn, elektroniki, informatyki i sterowania oraz integracji tych elementów w produkcie. Potrafią również spojrzeć na produkt w jego otoczeniu, którym może być na przykład rynek oraz w dowolnej chwili jego cyklu życia. Absolwenci studiów drugiego stopni uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu mechatroniki, tzn. synergii mechaniki – budowy maszyn, elektroniki, informatyki i sterowania, niezbędne do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń mechatronicznych. Po ukończeniu studiów są specjalistami w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń mechatronicznych występujących w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych, urządzeniach biomedycznych i aparaturze diagnostycznej.

Rekrutacja na studia

Zapoznaj się z aktualnymi zasadami rekrutacji na studia w Wojskowej Akademii Technicznej.

STUDIA WOJSKOWE

STUDIA CYWILNE

facebook