Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Gdańsk 
Województwo:
pomorskie 

Dane kontaktowe

Adres:
Aleja Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk 
Tel:
585227500 
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Pedagogika
Specjalności:
Specjalności I stopnia:, Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori, Pedagogika opiekuńcza i asystent osób starszych, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym, Pedagogika resocjalizacyjna z pro?laktyką społeczną, Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii, Specjalności II stopnia:, Andragogika z doradztwem zawodowym, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią (dla absolwentów pedagogiki I stopnia), Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (dla absolwentów pedagogiki I stopnia), Pedagog szkolny z doradztwem zawodowym (dla absolwentów pedagogiki I stopnia), Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka, Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej (dla absolwentów pedagogiki I stopnia)
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
asystent rodziny, nauczyciel, opiekunka, pedagog, pracownik socjalny
facebook