Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Olsztyn 
Województwo:
warmińsko-mazurskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn 
Tel:
663737857 
WSIiZ im. Prof. T. Kotarbińskiego

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalności:
Oferujemy studia w dwóch specjalnościach:, Zarządzanie kadrami i coaching menedżerski: Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do skutecznego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania coachingu. Przygotowanie absolwentów do pełnienie funkcji zarówno specjalisty jak i menedżera w firmie. Zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego. Dostarczenie absolwentom wiedzy niezbędnej w planowaniu, realizacji i ocenie strategii personalnej firmy., Rachunkowość zarządcza i controlling: Student uzyskuje się wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu, wykorzystywaną w każdym przedsiębiorstwie i organizacji, oraz umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Studenci specjalności zdobywają wiedzę dotyczącą przygotowania i wykorzystania informacji z rachunkowości w podejmowaniu decyzji oraz sporządzania i analizowania sprawozdań zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym. Absolwenci specjalności mogą pracować jako dyrektorzy finansowi, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, analitycy finansowi, controllerzy, konsultanci biznesowi.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
 
Studia w języku:
polskim
facebook