Kierunek studiów Inżynieria i gospodarka wodna (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Inżynieria i gospodarka wodna

Wśród kierunków inżynieryjnych bardzo popularna staje się ?inżynieria i gospodarka wodna?. Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę techniczną i przyrodniczą oraz znajomość podstaw prawa. Student uczy się możliwości rozwiązanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych. W Polsce brakuje specjalistów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, więc jest to bardzo przyszłościowy kierunek.

 

Idealny kandydat

Idealny kandydat powinien być wszechstronny, ze zdecydowanym naciskiem na umysł ścisły. Kierunek ten niewątpliwie wymaga dobrego przygotowania matematycznego, informatycznego, czy też przyrodniczego. Potrzebna jest także podstawowa wiedza techniczna.

 

Rekrutacja

Należy zdać maturę z następujących przedmiotów

 • język polski,
 • język obcy

Oraz jeden przedmiot dodatkowy, zależnie od wymagań Uczelni:

 • fizyki i astronomia
 • matematyka
 • chemia
 • geografia
 • informatyka

Uczeń, który zdaje maturę na poziomie rozszerzonym ma większe szanse na dostanie się na studia stacjonarne, w trybie dziennym.

 

Program Studiów

Program naukowo-dydaktyczny obejmuje przedmioty:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • podstawy informatyki,
 • język obcy),
 • przedmioty techniczne: grafika inżynierska i geometria wykreślna, systemy informacji przestrzennej, geodezja, hydraulika, hydrologia, mechanika gruntów, mechanika i wytrzymałość materiałów, inżynieria wodnomelioracyjna, budownictwo ogólne,
 • przyrodnicze: ekologia, środowiska wodnego, meteorologia i klimatologia, fizyka i chemia gleb, geologia inżynierska i hydrogeologia,
 • humanistyczne i prawne: ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, prawo i administracja wodna,
 • budownictwo wodne, ziemne, metalowe i betonowe,
 • odwadnianie i nawadnianie terenów rolnych,
 • inżynieria rzeczna,
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • zagrożenia powodziowe,
 • oczyszczenia ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych.

 

Inżynieria i gospodarka wodna a rynek pracy

Studenci i absolwenci tegoż kierunku umieją interpretować warunki pracy obiektów wodnych i ich wpływ na ekosystemy wodne, jak również potrafią przygotować do realizacji inwestycje z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji.

Absolwenci mogą pracować w oczyszczalni ścieków, gdzie zadaniem jest nadzór nad urządzeniami oraz odpowiednimi parametrami technologicznymi. Kolejne miejsce pracy po ukończeniu Gospodarki Wodnej to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej lub Urzędy Miasta.

 

Źródło: rekrutacja.up.wroc.pl, rekrutacja.puls.edu.pl
Inez Brodowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook