Matura z filozofii (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak przygotować sie do matury z filozofii?

Matura z filozofii nie jest tak popularna jak z biologii, czy geografii, jednakże są osoby, które zdecydowały się ją zdawać. Poniżej przedstawiamy kilka rad, jak dobrze i skutecznie się do niej przygotować.

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Zanim zaczniecie przygotowywać się do matury,  na samym początku warto zajrzeć do standardów wymagań egzaminacyjnych, które znajdują się na stronie cke.edu.pl

Jak możecie zauważyć lub już pewnie wiecie, egzamin ten jest podzielony na trzy obszary:

 • Wiadomości i rozumienie,
 • Korzystanie z informacji,
 • Tworzenie informacji.

 

Wiadomości i rozumienie

Materiał można podzielić na trzy obszary:

 • problemy i stanowiska filozoficzne,
 • pojęcia filozoficzne,
 • koncepcje i poglądy filozofów.

Jak poznawać problemy i stanowiska filozoficzne?

Uprawiaj filozofię

 • Spróbuj samodzielnie zastanawiać się nad pytaniami wyliczonymi w ?Wymaganiach egzaminacyjnych
 • Próbuj wobec napotykanych problemów zajmować na przemian przeciwstawne stanowiska filozoficzne, które poznałeś.
 • Bierz aktywny udział w dyskusjach na lekcjach filozofii.
 • Możesz też spróbować zadawać pytania wymienione w ?Wymaganiach egzaminacyjnych? rodzinie lub znajomym.

Jak przygotować się do matury z filozofii (Fot.freedigitalphotos.net)Czytaj filozofów

Na pewno powinieneś przeczytać pozycje wymienione w liście lektur obowiązkowych w ?Informatorze o egzaminie maturalnym?

Jak poznawać pojęcia filozoficzne?

 • Czytając teksty filozoficzne, zwracaj uwagę na to, w jakim kontekście i w jaki sposób używane są poszczególne terminy i pojęcia filozoficzne
 • Podczas lektury tekstów podkreślaj i wypisuj na osobnej kartce terminy i pojęcia filozoficzne.
 • Spróbuj, w oparciu o zdobytą wiedzę, samodzielnie definiować pojęcia, które sobie wypisałeś.
 • Staraj się grupować na różne sposoby pojęcia, które poznałeś.
 • Korzystaj ze słowników filozoficznych.

Jak poznawać koncepcje i poglądy filozofów?

 • Sprawdź bardzo dokładnie, które z tez danego filozofa powinieneś znać zgodnie z Wymaganiami egzaminacyjnymi i zacznij od tego.
 • Porównuj koncepcje filozofów między sobą.
 • Studiując historię filozofii myśl historycznie. Czy jakieś problemy były wyjątkowo często poruszane w określonej epoce?
 • Korzystaj z opracowań historii filozofii i podręczników.

 

Korzystanie z informacji

 • Odpowiedz sobie na pytanie o ogólny charakter tekstu ? czy jest to polemika, omówienie, czy wyrażenie własnych tez autora?
 •  Sformułuj główny problem tekstu. Czy da się go przyporządkować do którejś z dyscyplin filozoficznych?
 • Odnajdź główną tezę lub tezy tekstu.
 • Wyszukaj wszystkie argumenty, które autor przytacza na poparcie swojej tezy.
 •  Sformułuj tezę przeciwstawną do wyrażonej w tekście.
 • Zastanów się, czy studiując filozofię, nie poznałeś argumentów dowodzących tezy przeciwstawnej do wyrażonej w tekście.
 • Czy wiesz, jak nazywa się stanowisko, które zajmuje autor w tekście? Jak określa się pogląd przeciwstawny?
 • Spróbuj rozbić tekst na mniejsze fragmenty.
 • Jeśli tekst ma charakter polemiczny lub jest omówieniem, powinieneś dokładnie odróżnić informację od komentarza.
 • Zwracaj uwagę na wszystkie rozróżnienia, typologie i wyliczenia w tekście.
 • Spróbuj wybrać jednego filozofa i porównać jego poglądy z wyrażonymi w tekście.

 

Tworzenie informacji

 • Musisz nauczyć się wyrażać swoje myśli w sposób zrozumiały i posługując się filozoficzna terminologia.
 • Wykaż się  sprawnością językowa.
 • Pokaż swoją biegłość w krytycznej analizie tekstów.
 • Wyraź swój pogląd na poruszane w tekście zagadnienie.

 

To jak dobrze poradzisz sobie na maturze z zadaniami wymagającymi skonstruowania wypowiedzi zależy natomiast przede wszystkim od tego, jak dobrze opanowałeś wiedze i umiejętności określane przez standard I i II.

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook