Kierunek Gospodarka Nieruchomościami (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: gospodarka nieruchomościami

Posiadacie umiejętność analizy oraz planowania przestrzennego? Przedmioty ścisłe, takie jak matematyka i fizyka nie sprawiają Wam większych problemów? Sprawdźcie kierunek gospodarka nieruchomościami.

 

Gospodarka nieruchomościami

Kierunek łączy zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości i zarządzaniem portfelem inwestycyjnym. Mówiąc dokładniej, przybliży studentom metody, podejścia i techniki wyceny nieruchomości w Polsce.

 

Idealny kandydat

Jeśli masz ścisły umył oraz interesujesz się gospodarką to już połowa sukcesu Przydadzą się takie umiejętności jak: analiza, prowadzenie negocjacji oraz planowanie przestrzenne. Powinniście także lubić kontakt z ludźmi oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej i innych.

 

Rekrutacja

Studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy:

 • Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): geografia, historia, WOS, matematyka
 • Grupa II: język obcy nowożytny
 • Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

 

Program nauczania

Studenci poznają problemy związane z rynkiem nieruchomości, rynkiem inwestycyjno-budowlanym, zarządzaniem nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości.

Gospodarka Nieruchomościami (Fot.freedigitalphotos.net)Oprócz przedmiotów o tematyce ekonomicznej:

 • podstawy ekonomii menedżerskiej,
 • zrządzanie procesem inwestycyjnym,
 • ekonomika odnowy zabytków,
 • zarządzanie rozwojem organizacji

program studiów przewiduje również zajęcia techniczne:

 • podstawy planowania przestrzennego,
 • wprowadzenie do techniki budowlanej,
 • eksploatacja nieruchomości budowlanych.

 

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku

 

Gospodarka nieruchomościami a rynek pracy

Przykładowe stanowiska pracy:

 • agent nieruchomości
 • doradca rynku nieruchomości
 • analityk rynku nieruchomości
 • specjalista ds. inwestycji na rynku nieruchomości
 • szef biura nieruchomości
 • zarządca nieruchomości (po spełnieniu dodatkowych wymagań)
 • pośrednik obrotu nieruchomości (po spełnieniu dodatkowych wymagań)
 • rzeczoznawca majątkowy (po zdaniu dodatkowego egzaminu).

 

Źródło: studia.net, usz.edu.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook