Kierunek Przewodnictwo i Pilotaż (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów – Przewodnictwo i Pilotaż

Badania pokazują, że Polacy mimo kryzysu wciąż chętnie podróżują. Co więcej, polska branża wciąż będzie się rozwijać, więc zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie także będzie się zwiększać.

 

Opis kierunku

Kierunek Przewodnictwo i Pilotaż jest dyscypliną turystyki, gdzie świadczone są usługi turystom indywidualnym lub grupie. Zajęcia pozwolą studentom przygotować się do oprowadzania wycieczek, opowiadania uczestnikom wycieczki o kraju, odwiedzanych miejscach, obszarach i obiektach turystycznych. Nauczą się oni także sprawować opiekę nad grupą turystów.

Dodatkowo, będąc opiekunem grupy służyć oni będą za tłumaczy, co wiąże się z dużym naciskiem na naukę języka obcego.

 

Idealny kandydat

Jeśli lubicie przygody i podróżowanie, jak również z łatwością otwieracie się na nowe miejsca, kulturę i ludzi ? to ten kierunek jest dla Was idealny.

W związku z tym, iż w dużej mierze jest to praca z ludźmi, przydadzą się takie umiejętności jak uważne słuchanie, opanowanie, dyscyplina i nieugiętość w podejmowaniu decyzji.

Nie zapomnijcie także o nauce języków obcych :)

 

Rekrutacja

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. O przyjęciu na ten kierunek decyduje ilość punktów uzyskana na maturze. Nie ma większych wymagań, dotyczących konkretnych przedmiotów.

 

Program nauczania

Niektóre przedmioty realizowane na tym kierunku:

 • filozofia i etyka,
 • socjologia,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • historia architektury i sztuki,
 • fizjologia człowieka,
 • Przewodnictwo i Pilotaż (Fot.freedigitalphotos.net)psychologia,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • prawo w turystyce,
 • ekonomia,
 • zarządzanie,
 • biologia rozwoju człowieka,
 • edukacja zdrowotna,
 • podstawy turystyki,
 • podstawy rekreacji,
 • geografia turystyczna,
 • krajoznawstwo,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • ekonomika turystyki i rekreacji,
 • podstawy hotelarstwa,
 • zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,
 • przemysł turystyczny w Polsce i na świecie,
 • pilot a grupa,
 • geografia społeczno – ekonomiczna,
 • turystyka na obszarach chronionych,
 • zarządzanie i organizacja,
 • regiony turystyczne świata i Polski,
 • turystyka na obszarach wiejskich,
 • ekoturystyka,
 • metodyka i etyka przewodnictwa,
 • turystyka dzieci i młodzieży,
 • pierwsza pomoc medyczna.

 

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku.

 

Przewodnictwo i pilotaż a rynek pracy

Absolwenci przygotowani są do pracy:

 • jako piloci i przewodnicy grup wycieczkowych,
 • w biurach podróży,
 • w instytucjach organizujących i badających ruch turystyczny.

 

Źródło: kierunki.net
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook