Zmiany maturalne od 2015 r. (Fot.freedigitalphotos.net)

Czas na maturalne zmiany… czyli egzaminy przechodzą rewolucję!

O maturalnych zmianach, które wejdą w życie już za rok mówi się dużo i często. Sprawdźcie jednak, co czeka na Was z konkretnych przedmiotów.

Język polski

 • Egzamin ustny zamiast prezentacji maturalnej – zdający będzie musiał przygotować samodzielną wypowiedź argumentacyjną.
 • Rezygnacja z klucza odpowiedzi w ocenianiu prac pisemnych.
 • Więcej tekstów teoretycznoliterackich i historycznoliterackich na maturze rozszerzonej.

Historia

 • Sprawdzanie wiedzy i umiejętności maturzystów z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej oraz tworzenia rozbudowanej wypowiedzi pisemnej..

Wiedza o społeczeństwie

 • Położenie akcentu na interpretowanie informacji, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych w oparciu o poszerzony zakres materiałów źródłowych.

Matematyka

 • Poziom rozszerzony wzbogacony o zadania z rachunku różniczkowego i pojęcia zaawansowanej matematyki.
 • Zwiększenie wymagań z zakresu kombinatoryki oraz teorii prawdopodobieństwa.

Biologia i chemia

 • Zwiększenie znaczenia umiejętności wyjaśniania procesów i zjawisk.
 • Ocena umiejętności analizy eksperymentu

Fizyka

 • Zwiększenie znaczenia rozumienia istoty zjawisk.
 • Tworzenie formuł matematycznych łączących kilka zjawisk.
 • Sprawdzanie poziomu umiejętności planowania i opisu doświadczeń.
 • Sprawdzanie umiejętności analizy wyników z uwzględnieniem niepewności pomiarowych.

Geografia

 • Uwzględnienie interdyscyplinarności tej nauki (wykorzystanie wiedzy z nauk przyrodniczych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym).
 • Wzbogacenie zasobu materiałów źródłowych (mapy, wykresy, tabele statystyczne, teksty źródłowe, zdjęcia, w tym lotnicze i satelitarne).

ZMIANA DOTYCZĄCA ŚWIADECTWA

Wprowadzona zostanie dodatkowa forma określenia wyniku – na skali centylowej (określa, jaki procent zdających uzyskał taki sam lub słabszy wynik wynik).

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook