matura_operon_logo

Wyniki Próbnej Matury z OPERONEM ? edycja 2011/2012

W listopadzie 2011 roku maturzyści w całej Polsce przystąpili do próbnych egzaminów maturalnych z wydawnictwem OPERON. Poniżej przedstawiamy ogólnopolskie wyniki opublikowane na stronie wydawnictwa.
Najwięcej uczniów przystąpiło do Próbnej Matury z OPERONEM w województwie lubuskim, aż 95,3%. Dość wysoki odsetek uczniów, powyżej 90%, był także w województwach lubelskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i zachodnio-pomorskim. Najmniej, bo tylko 70,6%, w województwie wielkopolskim.

 

Frekwencja poszczególnych przedmiotów

Przedmioty obowiązkowe, język polski i matematykę (oba na poziomie podstawowym), pisali wszyscy uczniowie. Jeśli chodzi o języki obce, to największym zainteresowaniem, podobnie jak w ubiegłych latach, cieszył się język angielski. Na poziomie podstawowym zdawało go aż 80,94% uczniów, a tylko niektórzy (18,9%) zdecydowali się zdawać ten język na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem okazał się język niemiecki. Na poziomie podstawowym przystąpiło do niego 15,12% uczniów, a na poziomie rozszerzonym jedynie 3,11%. Dwa pozostałe języki, rosyjski i francuski, wybierali nieliczni maturzyści.

Jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym maturzyści najczęściej wybierali geografię (15,06%), wos (12,29%) i biologię (10,56%), rzadziej historię (5,72%) i fizykę (5,48), a najrzadziej chemię (4,32%).

 

Zdawalność matury próbnej 2012

Dość dobra była zdawalność przedmiotów obowiązkowych. Język polski zdało ogółem 81,3% uczniów, natomiast wszystkie języki obce ? około 90%.

Matematyka wypadła słabo ? aż 37% jej nie zdało. Niepokojące są wyniki matur z przedmiotów dodatkowych. Biologii i chemii na poziomie podstawowym nie zdało ponad 50% uczniów, fizyki ? 37,3%, a na poziomie rozszerzonym ? aż 60 %! Najmniejszy odsetek niezdanych egzaminów był z historii, wos-u i geografii.

 

Średnie wyniki egzaminów

Najlepiej wypadły egzaminy z języków, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Średni wynik to ponad 60% na poziomie podstawowym i około 50% na poziomie rozszerzonym. Z języka polskiego i matematyki tylko 42 – 43% na poziomie podstawowym, natomiast z przedmiotów dodatkowych następująco: z geografii i wos-u ok. 50%, z historii ? prawie 60%, biologii i fizyki lekko ponad 30%, a chemii niecałe 30%.

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook