Kierunek - MISH (fot.freedigitalphotos.net)Kierunek - MISH (fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)

Posiadasz szerokie zainteresowania humanistyczne? Nie możesz się powstrzymać, aby po szkole nie poszerzać swej wiedzy i nie rozwijać swych pasji? Jeśli nie mieścisz się w ramy jednego kierunku, może chciałbyś skorzystać z możliwość indywidualnego toku nauczania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych?

 

Kierunek MISH

Są to studia z indywidualnym tokiem nauczania, obejmującym przedmioty z różnych wydziałów i instytutów danej uczelni. Kierunek umożliwia szeroki rozwój w zakresie nauk humanistycznych z naciskiem na dziedziny, którymi uczeń się interesuje. To student dobiera przedmioty z pomocą swojego tutora, który będzie sprawował nad nim piecze przez cały okres studiów. Sposób i możliwość wyboru przedmiotów ustalają uniwersytety, w zależności od tego, z jakimi kolegiami współpracuje wydział MISH-u i jakie kierunki wchodzą w dostępny tok studiowania. Najczęściej są to między innymi:

 • dziennikarstwo
 • filologie języków nowożytnych
 • pedagogika
 • historia
 • religioznawstwo
 • muzykologia
 • filozofia

 

Studentka MISH (fot.pixabay.com)

Idealny kandydat

Idealny kandydat powinien mieć szerokie zainteresowania humanistyczne i już na wstępie posiadać wiedzę rozszerzoną, którą we własnym zakresie pogłębiał poza szkołą średnią.

Rekrutacja

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, w systemie I i II stopnia.

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są przedmioty z trzech grup:

Grupa 1 ? język polski

Grupa 2 do wyboru:

 • filozofia
 • historiaRozmowa kwalifikacyjna (fot.freedigitalphotos.net)
 • historia sztuki
 • historia muzyki
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Grupa 3 do wyboru:

 • język włoski
 • język francuski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język rosyjski

Dodatkowo każdy kandydat musi się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma największą wagę spośród wszystkich przedmiotów. Polega ona na zadawaniu pytań przez komisję z zakresu zainteresowań, jakie kandydat zadeklarował podczas rekrutacji. Nie jest to prezentacja, a raczej dialog, w którym kandydat powinien wykazać się swoją wiedzą pozaszkolną.

Program nauczania

Biblioteka uniwersytecka (fot.pixabay.com)Student od początku ma opiekuna naukowego, z którym ustala przebieg swego nauczania, wybierając przedmioty z kierunków współpracujących z kolegium MISH.
Studia obejmują 6 semestrów, po których absolwent pisze pracę dyplomową z jednego wiodącego kierunku, a ponadto posiada wiedzę z zakresu przedmiotów wybranych dodatkowo.

Dyplom licencjacki uprawnia do kontynuowania studiów II stopnia kierunku MISH oraz kierunku wiodącego.

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji na studiach międzywydziałowych.

Rynek Pracy

Miejsca zatrudnienia zależą przede wszystkim od kierunku wiodącego, którego dyplom student uzyskał w trakcie studiów. Absolwent ponadto zwiększa  swój potencjał dzięki szerokiej wiedzy humanistycznej. Posadę może szukać między innymi w szkołach, placówkach artystycznych i nauk humanistycznych, wydawnictwach czy redakcjach.

 

A.Szczykutowicz

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook