Kierunek - studia śląskie (fot. Hanna Filipowska)Kierunek - studia śląskie (fot. Hanna Filipowska)

Kierunek: Studia Śląskie

Jeśli mieszkasz na Górnym Śląsku bądź jesteś jego miłośnikiem powinieneś zainteresować się Studiami Śląskimi! Studenci tego kierunku zapoznają się nie tylko z gwarą regionu, ale także i z zawiłą historią, literaturą, kulturą, folklorem, teatrem a nawet mediami.

Kierunek

Program Studiów Śląskich łączy ze sobą różne dyscypliny ? literaturę, kulturę, socjologię, sztukę, administrację, geografię itd. Kierunek ten przygotowuje studenta do podejmowania samodzielnych badań dotyczących Górnego Śląska, z wykorzystaniem metod różnych nauk. Absolwenci odnajdą się w pracy zespołowej i będą potrafili swobodnie komunikować się zarówno ustnie, jak i na piśmie. Ponadto zdobędą umiejętności promowania wiedzy o Górnym Śląsku oraz jego kultury.

Przykładowe przedmioty:

  • antropologia kultury Górnego Śląska,
  • historia Górnego Śląska,
  • historia literatury Górnego Śląska,
  • warsztat pracy śląskoznawcy,
  • historycznojęzykowe uwarunkowania etnolektu śląskiego,
  • zróżnicowanie terytorialne etnolektu śląskiego,
  • wybrane problemy społeczne Górnego Śląska.

Kandydat

Na ten moment są to wyłącznie studia II stopnia (2-letnie, magisterskie), co oznacza, że ubiegać się o przyjęcie mogą tylko kandydaci, którzy posiadają już dyplom licencjata bądź magistra na kierunkach, takich jak: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Rekrutacja

Podczas rekrutacji brana pod uwagę jest końcowa ocena ukończonych studiów. Na podstawie wszystkich wyników kandydatów zostanie utworzona lista rankingowa. Jeśli kilka osób będzie miało taką samą ocenę – wtedy brana pod uwagę będzie średnia wszystkich ocen uzyskanych na studiach (jeśli ilość kandydatów przekroczy limit w grupie).

Rynek pracy

Absolwenci Studiów Śląskich będą mogli podjąć pracę w instytucjach regionalnych oraz organizacjach pozarządowych.

 

 

K. Macha

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook