szkoła językowaszkoła językowa

Przygotowanie uczniów do szkoły średniej ? próbny egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny to sprawdzian wiedzy i umiejętności uczniów ostatniej klasy gimnazjum. Test obejmuje trzy części: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i język obcy nowożytny. Od wyniku testu zależy, czy uczeń dostanie się do wymarzonego liceum, czy będzie musiał kontynuować naukę w technikum lub szkole zawodowej. Doskonałym sposobem na sprawdzenie stanu wiedzy uczniów ” przed decydującym starciem ” jest przeprowadzenie w styczniu próbnego egzaminu gimnazjalnego, którego wyniki pozwalają dowiedzieć się o ewentualnych brakach w wiedzy, na których nadrobienie jest jeszcze trochę czasu.

Egzamin gimnazjalny – po co jest przeprowadzany?

Egzamin gimnazjalny pozwala sprawdzić, w których dziedzinach nauki uczeń wypada lepiej i w jakim kierunku powinien się rozwijać. Sumienne przygotowanie do testu i zdanie go z jak najlepszym wynikiem, to przepustka do renomowanego liceum. Do testu nie można podchodzić dwa razy! Uzyskanie niewielkiej ilości lub zera punktów nie skutkuje koniecznością powtarzania ostatniej klasy, jednak ma ogromne znaczenie w przypadku rekrutacji do szkoły średniej. Nie bez powodu, na trzy miesiące przed głównym sprawdzianem, w szkołach są organizowane próbne egzaminy gimnazjalne, które pozwalają sprawdzić aktualny stan wiedzy uczniów i zaplanować powtórki wiedzy, która jeszcze nie została w pełni opanowana. Egzamin gimnazjalny ma wpływ na przyszłość ucznia, dlatego warto go zdać jak najlepiej.

Równe szanse dla wszystkich

Egzamin gimnazjalny jest taki sam dla wszystkich uczniów gimnazjum w całym kraju. To sprawdzian wiedzy humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego, układany na podstawie zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowej. Co ważne, test jest oceniany poza szkołą, według identycznych dla wszystkich kryteriów, co pozwala otrzymać obiektywne wyniki dla wszystkich uczniów. Dodatkowo, w trakcie pisania egzaminu, na sali może pojawić się obserwator z zewnątrz, który będzie bacznie przyglądał się temu, w jaki sposób jest przeprowadzany test i czy odbywa się zgodnie z ustalonymi wcześniej, jednakowymi dla wszystkich szkół zasadami. To wszystko powoduje, że wyniki egzaminu są obiektywne i porównywalne w skali całego kraju.

Próbny egzamin gimnazjalny – rozgrzewka przed decydującym starciem

Na początku stycznia, trzy miesiące przed właściwym egzaminem, w szkołach przeprowadzane są próbne egzaminy gimnazjalne. To doskonały sposób na uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz sprawdzenie, które zagadnienia należałoby dodatkowo powtórzyć. Dyrektorzy mogą zgłaszać szkoły do egzaminu próbnego na tej stronie: https://www.wsip.pl/egzamin-gimnazjalny. Cała procedura jest banalnie prosta. Wystarczy zarejestrować placówkę za pomocą formularza na stronie internetowej. Po dokonaniu zgłoszenia, do szkoły są wysyłane próbne arkusze egzaminacyjne, a na początku stycznia jest przeprowadzany test. Na koniec, do systemu należy wprowadzić uzyskane przez uczniów wyniki, które później zostają odesłane w formie przejrzystej prezentacji. Skorzystanie z tego rodzaju oferty próbnego egzaminu gimnazjalnego jest wygodne dla szkół i korzystne dla uczniów. Wydawnictwo zapewnia arkusze egzaminacyjne oraz dostarcza kryteria ocen. Po analizie wyników, przesyła skrupulatną prezentację, która pomaga uczniowi ustalić, które zagadnienia powinien dodatkowo powtórzyć.

Egzamin gimnazjalny 2018 – terminy

W roku szkolnym 2017/2018, próbny egzamin gimnazjalny został zaplanowany na początek stycznia. Natomiast właściwy sprawdzian odbędzie się w kwietniu, w następujących terminach:

  • część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r.
  •  historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9.00
  •  język polski – godz. 11.00
  • część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.
  • przedmioty przyrodnicze – godz. 9.00
  • matematyka – godz. 11.00
  • język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r.
  • poziom podstawowy – godz. 9.00
  • poziom rozszerzony – godz. 11.00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego to 15 czerwca 2018 r.

Egzamin gimnazjalny to przepustka w przyszłość dla przyszłego ucznia szkoły średniej. Od wyniku tego testu kompetencji zależy, czy dany uczeń będzie mógł kontynuować naukę w renomowanym liceum czy też będzie musiał uczęszczać do mniej prestiżowej placówki. Równie ważny, jak test właściwy jest próbny egzamin gimnazjalny, którego wyniki pozwalają zobaczyć, w których dziedzinach nauki uczeń jest szczególnie uzdolniony i w jakim kierunku powinien się rozwijać. Dodatkowo, próbny sprawdzian to okazja do sprawdzenia posiadanej wiedzy i możliwość wyłapania zagadnień, które warto powtórzyć przed ostatecznym sprawdzianem.

Artykuł sponsorowany

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook