Businessman holding a tablet at night

Doradca inwestycyjny – dowiedz się więcej o tej profesji

W co i jak inwestować? Jak zacząć przygodę z giełdą? A może lepiej by było, gdybyśmy zainwestowali w surowce, waluty lub bezpieczne obligacje skarbowe? Na te i podobne pytania odpowie inwestorowi doradca inwestycyjny. To specjalista rynków finansowych, który ma szerokie kompetencje. Czym właściwie się zajmuje? Jaka jest charakterystyka profesji doradcy inwestycyjnego?

Kim jest doradca inwestycyjny?

Doradca doradza swoim klientom, a doradca inwestycyjny zajmuje się skutecznym doradzaniem klientom indywidualnym i instytucjonalnym w zakresie podejmowania różnych inwestycji. Mogą one dotyczyć między innymi papierów wartościowych i obrotu nimi, ale nie tylko. Zakres działalności doradcy inwestycyjnego może być znacznie szerszy. Na zlecenie klientów doradca może podejmować się w imieniu klientów zarządzania kapitałem inwestycyjnym. Wówczas swobodnie nim dysponuje, dążąc do zmaksymalizowania zysków. Doradca musi na bieżąco śledzić wszystkie czynniki i przesłanki mające wpływ na rynki finansowe. Musi wiedzieć, co dzieje się w światowej gospodarce. Dobrze jest, aby monitorować sytuację ekonomiczną i polityczną, a także wpływ różnych czynników na działanie giełdy. Doradca powinien rozpoznawać trendy i zauważać pierwsze czynniki, które mogą spowodować wzrosty i spadki kursów akcji spółek giełdowych.

Polecamy: XTB – inwestowanie w akcje giełdowe

W dużej mierze klienci zawierzają swojemu doradcy inwestycyjnemu pieniądze – często oszczędności całego życia, przez co na jego barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Nic więc dziwnego, że w specyfice pracy doradcy inwestycyjnego leży stres. Ma on możliwość dysponowania sporymi, ale nie swoimi środkami finansowymi. Praca na stanowisku doradcy inwestycyjnego przeznaczona jest w związku z tym dla osób, które są odporne na stres i opanowane, a przy tym potrafią podejmować decyzje pod presją czasu. Jako doradca inwestycyjny znakomicie prawdopodobnie będzie sprawdzać się osoba, która ma analityczny umysł, doskonałe opanowanie, intuicję, ale z drugiej strony nie jest skłonna do hazardowych, wielce ryzykownych zagrań. Trzeba znaleźć balans pomiędzy tym, aby inwestować odważnie, ale i brać pod uwagę poziom akceptowalnego przez klientów ryzyka.

Doradca inwestycyjny na co dzień musi poświęcać dużo czasu na analizę różnych czynników, które wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na giełdę. Mogą zadecydować one o zyskach lub stratach w kapitale inwestycyjnym klientów doradcy.

źródło: XTB na YouTube

Jak zostać doradcą inwestycyjnym?

Marząc o pracy w charakterze doradcy inwestycyjnego, należy przede wszystkim ukończyć szkołę średnią o profilu ekonomicznym lub zdobyć wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym. Dzięki temu dana osoba będzie miała solidne, merytoryczne podstawy do sprawdzania się w zawodzie doradcy inwestycyjnego. Ukończenie takich kierunków da podstawową wiedzę makro i mikroekonomiczną, pokaże, jak działa współczesna gospodarka i rynki finansowe.

Zanim jednak dana osoba zostanie rzeczywiście wykwalifikowanym doradcą inwestycyjnym i zacznie doradzać pierwszym klientom, powinna zdobyć licencję zawodową. Wydaje ją się tylko wtedy, gdy kandydat na doradcę inwestycyjnego pozytywnie zaliczy egzamin organizowany przez Komisję Papierów Wartościowych w Warszawie. Takie egzaminy z reguły są organizowane raz lub dwa razy do roku, w zależności od tego, jak wielu kandydatów zgłasza się do takiego egzaminu.

Co ciekawe, nie ma potrzeby ukończenia żadnych specjalnych kursów i szkoleń, aby móc przystąpić do egzaminu KNF. Jednak znajomość wielu różnych aktów prawnych, praw rządzących rynkami finansowymi oraz znajomość narzędzi inwestycyjnych będą absolutnie wymagane na takim stanowisku pracy.

Wymogiem formalno-prawnym stawianym doradcom inwestycyjnym, a właściwie kandydatom na doradców, jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Kandydat nie może być prawomocnie uznany za winnego przestępstwu skarbowemu, przestępstwu przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook