UTH RadomUTH Radom

Uniwersytet Radom ? przegląd oferty kierunków nietechnicznych

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oferuje szeroki wachlarz atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków studiów. W tym artykule chcielibyśmy przyjrzeć się dokładniej tym nietechnicznym i polecić Wam kilka na prawdę wartych uwagi. Zachęcamy do lektury!

Analityka gospodarcza – kierunek prowadzony przez Wydział Ekonomii i Finansów

Nasze zestawienie otwiera niewątpliwie jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów – analityka gospodarcza. UTH Radom oferuje go swoim studentom w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Wybierając ten kierunek pozyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • analizy rynku i badań ekonomicznych,
 • analizy ryzyka oraz zastosowań informatyki, w tym sztucznej inteligencji,
 • tworzenia własnych narzędzi informatycznych dla celów analizy procesów gospodarczych.

Jako absolwent będziesz miała/miał umiejętności praktyczne w zakresie samodzielnego przeprowadzania analiz gospodarczych, diagnozowania sytuacji ekonomicznej różnych podmiotów gospodarczych oraz umiejętności pogłębionej interpretacji ich wyników.

Po tym kierunku pracę znajdziesz w działach analiz gospodarczych przedsiębiorstw, bankach i instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych oraz w urzędach państwowych, w firmach konsultingowych i audytorskich.

Inne kierunki studiów nietechnicznych na UTH w Radomiu prowadzone przez Wydział Ekonomii i Finansów:

 • Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
 • Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

Filologia (angielska, germańska) – kierunki prowadzone przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

O filologii wielokrotnie już pisaliśmy na łamach portalu. UTH w Radomiu oferuje studia na kierunkach: filologia angielska w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz filologia germańska w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

Studiując kierunek Filologia angielska i germańska pozyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • leksyki i gramatyki języka angielskiego/niemieckiego,
 • wiedzy teoretycznej o historii, ekonomii, kulturze i najważniejszym dorobku literackim państw anglojęzycznych/niemieckojęzycznych.

Jako absolwent będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych, biurach tłumaczeń, międzynarodowym środowisku biznesowym, agencjach reklamowych, w firmach handlowych oraz usługowych oraz w sektorze turystyki.

Inne kierunki studiów nietechnicznych na UTH w Radomiu prowadzone przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny:

 • Dziennikarstwo (studia stacjonarne I stopnia)
 • Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
 • Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
 • Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne I stopnia)

Lekarski – kierunek prowadzony przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Oferta UTH Radom obejmuje studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studiując ten kierunek posiądziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka, objawów i przebiegu wielu chorób, stanu zagrożenia zdrowia i życia,
 • anatomii, mikrobiologii, immunologii, chorób wewnętrznych, chirurgii,
 • posługiwania się specjalistycznym sprzętem i narzędziami laboratoryjnymi w nowocześnie wyposażonych Pracowniach i Klinikach, w Collegium Anatomicum, Centrum Diagnostyki wyposażonym w najnowocześniejszy na świecie sprzęt do diagnostyki obrazowej wsparty przez sztuczną inteligencję.

Jako absolwent będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do zatrudnienia we wszystkich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej (przychodniach, szpitalach) oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno-lekarskich, a także profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Uzyskasz dyplom, który umożliwi Ci pracę lekarza w innych krajach Unii Europejskiej bez potrzeby nostryfikacji dyplomu, a także potencjalnie w każdym miejscu na świecie.

Inne kierunki studiów nietechnicznych na UTH w Radomiu prowadzone przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu:

 • Kosmetologia (studia stacjonarne I stopnia)
 • Pielęgniarstwo (studia stacjonarne I i II stopnia)
 • Fizjoterapia (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Prawo – kierunek prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji

Planujesz zostać prawnikiem? Studiując kierunek Prawo pozyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • nauk prawnych, podstawowych gałęzi prawa: cywilnego, administracyjnego, karnego,
 • funkcjonowania systemu prawnego w życiu społecznym, struktur i funkcji państwa, procesów rozumienia, interpretowania, stanowienia i stosowania prawa,
 • zasad dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz przy pomocy alternatywnych metod rozwiązywania sporów, analizowania stanu faktycznego.

Do wyboru mamy tutaj studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie. Absolwent kierunku Prawo jest przygotowany do postawy otwartości na wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesny, zmieniający się rynek pracy oraz umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką.

Wykazuje się cennym doświadczeniem zawodowym, pozyskanym w ramach obowiązkowych praktyk w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych i w administracji publicznej.

Jako absolwent będziesz mógł ubiegać się o przyjęcie na wybraną aplikację prawniczą. Znajdziesz zatrudnienie m.in. w sądach, prokuraturze, kancelariach adwokackich, notarialnych, radcowskich, organach ścigania, administracji publicznej.

Inne kierunki studiów nietechnicznych na UTH w Radomiu prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji:

 • Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne* (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

* kierunek planowany do uruchomienia

Sztuka mediów i edukacja wizualna – kierunek prowadzony przez Wydział Sztuki

Zostań projektantem – twoje przygotowanie i kompetencje będą przydatne w świecie grafiki projektowej i świecie mediów! Możesz wybrać studia zarówno stacjonarne (I i II stopnia) jak i niestacjonarne (wyłącznie II stopnia).

Studiując kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna pozyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • intermediów, multimediów, projektowania graficznego, rysunku, malarstwa, grafiki, estetyki i design’u, filozofii i historii sztuki,
 • obsługi oprogramowania służącego do modelowania obrazu, edycji mediów cyfrowych, fotografii, generowania obrazy 2D i 3D, projektowania stron internetowych oraz DTP.

Jako absolwent będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku grafika komputerowego, projektanta reklam i animacji, twórcy stron internetowych, zarówno dla indywidualnych zleceniodawców jak i dla firm. Znajdziesz zatrudnienie w jednostkach odpowiedzialnych za dostarczanie społeczeństwu dóbr i usług kultury w sektorze publicznym oraz prywatnym, korporacjach reklamowo–projektowych, które przyjmują zlecenia od firm zewnętrznych (np.: banków, zakładów farmaceutycznych, sieci handlowych, dużych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów przemysłowych) o zmieniającej się ofercie handlowej i ciągłej potrzebie marketingowej.

Inne kierunki studiów nietechnicznych na UTH w Radomiu prowadzone przez Wydział Sztuki:

 • Grafika (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie oraz stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
 • Architektura wnętrz (studia stacjonarne I stopnia)
 • Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (studia stacjonarne I stopnia)

Turystyka i rekreacja – kierunek prowadzony przez Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Z kierunkiem turystyka i rekreacja cały świat należy do Ciebie! Studiując go na UTH w Radomiu masz do dyspozycji studia stacjonarne I stopnia, pozyskasz na nich wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych, projektowania oferty turystycznej, funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, wykorzystania i kreowania innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży turystycznej,
 • tworzenia narzędzi informatycznych dla celów sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, sposobów pozyskiwania i metod analizowania zróżnicowanych danych związanych z branżą turystyczną,  prognozowania zjawisk mających wpływ na rozwój branży turystycznej w skali makro i mikro,
 • znajomości i dobrej komunikacji w językach obcych, pracy w zespole, rozumienia potrzeb i zachowań ludzkich, właściwego reagowania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Jako absolwent będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizacjach turystycznych, obiektach uzdrowiskowych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, instytucjach państwowych i samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Zainteresowany? Rozpocznij rekrutację na studia!

Aplikacja na studia na UTH Radom jest szybka i prosta. Wystarczy zalogować się na platformę rekrutacyjną www.sirk.uniwersytetradom.pl i wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie złożyć teczkę z dokumentami.

Więcej informacji o rekrutacji i Uczelni znajdziesz na stronach: rekrutacja.uniwersytetradom.pl oraz uniwersytetradom.pl

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z Centralnym Punktem Informacji tel. +48 48 361 80 00, e-mail: rekrutacja@uthrad.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook