Uniwesytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy (Fot.Przemysław Jahr, Wikipedia)

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii – nowy kierunek studiów na Uniwersytecie w Bydgoszczy.

Nowo powstały kierunek na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy zaprasza na studia w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Przyszłościowe studia, które zapewnią Wam nie tylko satysfakcję w pracy, ale także wysokie zarobki.

„Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii”- informacje ogólne

Na tych studiach zdobędziecie wiedzę z zakresu typologii, efektywności procesów wyzwalania energii, kosztów jej wytworzenia oraz korzyści środowiskowych. Dzięki temu będziecie posiadać informacje pozwalające na analizę potrzeb energetycznych obiektów i optymalny wybór odpowiedniego odnawialnego źródła energii.

Absolwenci będą mogli doradzać i projektować w zakresie wyboru i realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii, jak również będą wykorzystywać swoje umiejętności z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii i jej eksploatowania w skali mikro i makro.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba którą interesuje tematyka odnawialnych źródeł energii, dba o środowisko i chce zajmować się polepszaniem jego stanu. Przyda się także dobra znajomość biologii, matematyki i fizyki, ponieważ nie dość, że te przedmioty są brane podczas rekrutacji pod uwagę, to również podczas trzech lat studiów wiedza z tego zakresu pomoże Wam w zrozumieniu poruszanych tematów.

Rekrutacja

Kierunek „Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii” jest realizowany na stacjonarnych, 7-semestralnych studiach inżynierskich.

O przyjęciu na studia decydować będą wyniki egzaminów maturalnych z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz z jednego przedmiotu dodatkowego do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, albo chemii.

Program studiów

Na studentów czekać będą przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Poznacie podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i/lub prezentacyjna.

Przedmioty podstawowe to matematyka, fizyka, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika płynów. Przedmioty kierunkowe, to: konstrukcja i eksploatacja maszyn oraz grafika inżynierska, nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, termodynamika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, metrologia systemy pomiarowe oraz zarządzanie środowiskiem i ekologia.

Przedmioty ściśle powiązane z kierunkiem ?Odnawialne Źródła Energii? pozwolą Wam poznać technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, w tym biogazowanie rolnicze, przemysłowe i wysypiskowe. Zaznajomicie się z problematyką geotermii, pomp ciała, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych.

Specjalizacje i specjalności

Na trzecim roku studiów będziecie mogli wybrać jedną spośród 2 specjalności:

  • projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
  • monitorowanie odnawialnych źródeł energii.

„Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii”,  a rynek pracy

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w zakładach energetyki zawodowej, w firmach projektowych i badawczych, które realizują inwestycje w dziedzinie zastosowań odnawialnych źródeł energii, a także w każdym zakładzie produkcyjnym, który posiada system gospodarki cieplnej i energetycznej.

Źródła:uczelnie.info.pl, utp.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook