Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Fot. KHRoN, Wikipedia)

Najlepsze kierunki studiów otrzymają rządowe dofinansowania – zobacz które

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansuje 28 najlepszych kierunków w Polsce. Datki od rządu dostaną studenci uczelni ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, społecznych i technicznych.

Resort przeznaczy na edukację blisko trzy miliony (milion rocznie). Pieniądze mają rozwijać młodych ludzi i podnosić poziom szkolnictwa w kraju.

Oto lista najlepszych 28 kierunków w kraju:

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek: prawo
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek: administracja
 3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, kierunek: architektura i urbanistyka
 4. Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny, kierunek: biotechnologia
 5. Politechnika Wrocławska, kierunek: budownictwo
 6. Politechnika Gdańska, kierunek: chemia
 7. Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 8. Politechnika Wrocławska, kierunek: elektronika i telekomunikacja
 9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunek: filozofia
 10. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierunek: finanse i rachunkowość
 11. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: finanse i rachunkowość
 12. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: fizyka
 13. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek: matematyka
 14. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek: informatyka
 15. Uniwersytet Wrocławski, kierunek: matematyka
 16. Uniwersytet Wrocławski, kierunek: informatyka
 17. Politechnika Poznańska, kierunek: informatyka
 18. Politechnika Warszawska, kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa
 19. Politechnika Śląska w Gliwicach, kierunek: inżynieria środowiska
 20. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: matematyka
 21. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunek: ogrodnictwo
 22. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: politologia
 23. Uniwersytet w Białymstoku, kierunek: prawo
 24. Politechnika Wrocławska, kierunek: technologia chemiczna
 25. Uniwersytet Opolski, kierunek: teologia
 26. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierunek: zarządzanie
 27. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum, kierunek: zdrowie publiczne
 28. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kierunek: zootechnika

Czy ktoś z Was zamierza rozpocząć studia na jednym z wyżej wymienionych kierunków?

 

Źródło: natablicy.pl
Katarzyna Kujawa

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook