Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura za pasem

Tuż po świętach wielkanocnych i weekendzie majowym rozpoczęły się matury.
Uczniowie ostatnich klas liceów i techników przystąpili do tzw. egzaminu dojrzałości.

Na pierwszy ogień, tradycyjnie, język polski. Następnego dnia – matematyka.
W tym roku wyjątkowo każda osoba, która chciała zdawać poziom rozszerzony któregoś z przedmiotów obowiązkowych, musiała na początek przystąpić do podstawy egzaminu z danych zajęć. Od dwóch lat jest wdrożony nowy system – każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminu z trzech obowiązkowych przedmiotów: język polski, matematyka oraz język nowożytny. Dodatkowo może wybrać do sześciu innych i tutaj ma wybór – zdaje poziom podstawowy lub rozszerzony. W tej grupie znalazły się: biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna.

Egzaminy rozpoczynają się rano oraz w godzinach południowych, czyli o 9. oraz 14.
Różnił się również czas ich trwania. Zależało to nie tylko od przedmiotu, ale również wspomnianych poziomów. I tak, poziom podstawowy z języka polskiego pisano 170 minut, a rozszerzenie – 180.
Testy zostały opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (COK).

Abiturienci nie mogli i nie mogą wnosić ze sobą na salę egzaminacyjną żadnych maskotek, jedzenia, picia oraz telefonów komórkowych. Przy wejściu sprawdzane są ich dowody tożsamości.

Sesja egzaminacyjna będzie trwała aż do 24 maja. Jednak, co ważne, nie dla wszystkich, gdyż najczęściej wybierane przedmioty maturalne, czyli geografia, WOS i język angielski, zdający będą mieli za sobą już na samym początku.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook