egzamin poprawkowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Wyniki egzaminu poprawkowego z matury 2012

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej ? w sierpniu 2012 roku mogli przystąpić maturzyści, którzy podeszli do wszystkich egzaminów obowiązkowych, tj. dwóch ustnych i trzech pisemnych z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, a jednego z nich nie zdali.

W sumie przystąpiło 48 969 absolwentów. Tegoroczni absolwenci- 37 265 osób- stanowili 76% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Wyniki egzaminu maturalnego w sierpniu 2012 r. w różnych typach szkół ? tegoroczni absolwenci

Typy szkoły

Liczba zdających

Liczba osób, które zdały egzamin

Odsetek sukcesów

Licea ogólnokształcące

14 232

8 228

58%

Licea profilowane

2 200

1 062

48%

Technika

18 086

8 804

49%

Licea uzupełniające

2 146

756

35%

Technika uzupełniające

599

186

31%

 

W roku szkolnym 2011/2012, po sesji egzaminacyjnej w maju i czerwcu uprawnionych do zdawania poprawkowego egzaminu maturalnego w sierpniu było 42 600 tegorocznych absolwentów, czyli 13% zdających.

 

Typy szkoły

Liczba zdających

Liczba osób, które zdały egzamin

Odsetek sukcesów

Licea ogólnokształcące

14 232

8 228

58%

Licea profilowane

2 200

1 062

48%

Technika

18 086

8 804

49%

Licea uzupełniające

2 146

756

35%

Technika uzupełniające

599

186

31%

 

Do egzaminu poprawkowego przystąpiło 37 265 maturzystów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 19 036 osób, czyli 51%.

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook