Zawód: Agent ubezpieczeniowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Zawód Agent ubezpieczeniowy

Zawód Agenta ubezpieczeniowego, to przede wszystkim praca z ludźmi. Bardzo istotna jest komunikatywność, pewność siebie i umiejętność przekonywania innych do swoich racji. Poniżej więcej informacji o zawodzie.

Zawód Agent ubezpieczeniowy

Zadaniem Agenta ubezpieczeniowego jest sprzedawanie polis na życie. Dobrze przygotowany pracownik musi znać produkt, który oferuje, posiadać wiedzę o produkcie i umieć przekazać ofertę klientowi, w taki sposób, żeby ją podpisał.

Jak już wspomniałam, agent ubezpieczeniowy musi być komunikatywny, otwarty, wzbudzający zaufanie i potrafiący słuchać.

Czas pracy jest nienormowany i bardzo często jest tak, że pomimo formalnego związania z firmą, agent pracuje sam. W agencji bywa raz, czy dwa razy w tygodniu, podczas obowiązkowych odpraw. Pozostały czas próbuje pozyskać nowych klientów dla firmy, w której pracuje. Spotkania z potencjalnymi klientami najczęściej odbywają się popołudniami, lub wieczorami w domu osoby zainteresowanej wykupieniem polisy.

Teoretycznie agentem może zostać każdy, kto przejdzie pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną, zostanie przeszkolony, zda egzamin państwowy i otrzyma licencję.

Warto jednak wspomnieć, iż na chwilę obecną pracodawcy chętniej zatrudniają osoby młode, zwłaszcza po kierunkach ekonomicznych.

Czym są ubezpieczenia?

Ubezpieczenie ? dokument podpisywane pomiędzy firmą zajmującą się ubezpieczeniami, a klientem, z którym została zawarta umowa. W razie wypadku, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

Podstawową potrzebą, jaką zaspokaja produkt ubezpieczeniowy jest potrzeba wsparcia finansowego w razie poniesienia straty (utraty mienia), uszczerbku lub utraty dochodów (np. wskutek bezrobocia, przejścia na emeryturę lub utraty zysków) albo losowej potrzeby finansowej (np. z powodu urodzenia dziecka).

W teorii i praktyce spotyka się podział usług ubezpieczeniowych na dwie grupy:

  • gospodarcze
  • społeczne, inaczej socjalne

Umowy ubezpieczenia dzieli się również na:

  • dobrowolne,
  • obowiązkowe (regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych) np. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwane powszechnie OC komunikacyjnym), ubezpieczenie OC rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych, ubezpieczenia OC grup zawodowych;

Wykształcenie Agenta ubezpieczeniowego

Nie ma sprecyzowanych wymagań jeżeli chodzi o wykształcenie. Przede wszystkim istotne jest doświadczenie oraz umiejętność sprzedaży. Jednak mówiąc już o wykształceniu dobrymi studiami w tym kierunku będzie marketing, czy ekonomia.

O kierunku możecie przeczytać na studiowac.plkierunek ekonomia

Zezwolenie na pracę w charakterze agenta wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego (PUNU) na wniosek zakładu ubezpieczeń, gdzie będzie pracował agent.

Oprócz tego świeżo upieczony agent musi wziąć udział w szkoleniach praktycznych, najczęściej organizowanych przez jego macierzystą firmę.

Wśród agentów można wyszczególnić agenta pełnomocnika (on zawiera umowy ubezpieczenia) oraz agenta pośrednika, (ten tylko pośredniczy przy zawieraniu umów). Jak wyraźnie widać, pełną odpowiedzialność (bez możliwości ograniczenia) za ewentualne szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności agenta ponosi zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent działa.

Rynek pracy

To czy utrzymacie się na rynku pracy, i jak będziecie sobie radzić, w bardzo dużej części zależy jedynie od Was. Ludzie coraz chętniej doceniają potrzebę ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych na rynku także nie brakuje, jednakże zawód nie należy do najłatwiejszych. Bardzo często trzeba się nalatać, żeby podpisać umowy, a bez znajomości drygu do sprzedaży, Wasze zarobki nie będą satysfakcjonujące.

Zatem o pracę nie jest trudno, bo jak wspomniałam wcześniej agentem ubezpieczeniowym może być każdy. Pytanie jest tylko jedno. Czy rzeczywiście macie moc przyciągania do siebie ludzi i jest to praca dla Was?

Ile zarabia Agent ubezpieczeniowy?

Według firmy FR Sedlak & Sedlak miesięczne wynagrodzenie agenta/doradcy ubezpieczeniowego wynosi 3000 zł. Zarobki 50% agentów/doradców ubezpieczeniowych wahają się od 2000 zł. do 5000 zł.. Premia stanowi średnio 12% pensji całkowitej.

Jednakże większość agentów ubezpieczeniowych pracuje na zasadzie umowy agencyjnej. Nie są zatrudnieni na etacie. Prowadzą działalność gospodarczą, sami tworzą koszty w firmie, sami opłacają sobie ZUS. Nie mają więc gwarancji stałych dochodów, a jedynie prowizję ze sprzedaży. Taki system pracy wymaga niezwykłego zdyscyplinowania, zaangażowania i determinacji.

Stąd tak ważne są tzw. znajomości, pozwalające na docieranie do coraz to nowych osób, które mogą być zainteresowane wykupieniem polisy. Jeśli klient jest zadowolony, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że poleci agenta znajomemu. Tworzy się swoisty łańcuszek znajomych, bo jedna osoba poleca drugą, ta następną, i tak dalej. Najbardziej aktywni agenci mogą liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe, np. wycieczki zagraniczne, telefony komórkowe, sprzęt sportowy.

Dodatkowe informacje

Ze względu na szeroki wachlarz usług oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe, wśród samych agentów następuje swego rodzaju specjalizacja. I tak mamy do czynienia z agentami sprzedającymi:

  • ubezpieczenia na życie (indywidualne i grupowe),
  • ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, Zielone Karty),
  • ubezpieczenia turystyczne (koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagaż),
  • emerytalne, majątkowe (mieszkań, domów, domków letniskowych),
  • mienia (od kradzieży z włamaniem, ognia i innych zdarzeń losowych),
  • ubezpieczenia firm, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu, i inne.

Opinie o zawodzie

Ania I. z Krakowa pracowała jako agent ubezpieczeniowy parę lat. Zobaczcie jak wspomina swoją pracę:

? Wszystkim dobrze radzę, aby nie zatrudniać się na umowy agencyjne. Jak tylko zaczniecie zarabiać przyzwoite pieniądze, firma ubezpieczeniowa zmieni wam warunki umowy – obniży różne istotne współczynniki i znowu będziecie na początku drogi, będziecie musieli zawrzeć więcej umów, aby mieć te same pieniądze.?

Monika R. z Krakowa niedługo zostanie agentem ubezpieczeniowym:

?Agentem ubezpieczeniowym będę za około 1,4 miesiąca, ponieważ tyle mniej więcej czeka się na wynik egzaminu państwowego i wpis do rejestru. Moim zdaniem praca jest bardzo ciekawa, gdyż pracujesz z ludźmi, można zdobyć bardzo dużego doświadczenia, a przede wszystkim jestem przekonana, że to jest właśnie praca dla mnie.?

 

Czy Waszym zdaniem, agent ubezpieczeniowy, to przyszłościowy zawód?

 

Źródło: uczelnie.info.pl, zawodowe.com
Joanna Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook