Kulturoznawstwo (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek: Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo jest nauką humanistyczną zajmującą się badaniem kultury. Studia dotyczące tej dziedziny znakomicie rozwijają wrażliwość na zjawiska kulturowe i są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które fascynuje teatr, literatura, sztuka czy film.

Idealny kandydat

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Praca kulturoznawcy stawia wymogi szczególnych umiejętności łączenia różnych, nawet odmiennych postaw. Umiejętności oddawania się nastrojowi chwili, zdolności do całkowitego skupienia się na odbiorze dzieła artystycznego: lekturze książki, słuchaniu utworu muzycznego, uczestniczenia w spektaklu teatralnym.
 • Określony rodzaj kontaktów społecznych wymaga od kulturoznawcy szczególnych uzdolnień psychospołecznych, umiejętności takiego kreowania własnej osoby, którym podkreśla się jej atrakcyjność wizualną, towarzyską, przy jednoczesnym przestrzeganiu przyjętych w danym środowisku obyczajów i zwyczajów.

Rekrutacja

Kulturoznawstwo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę podczas rekrutacji, to język polski i język nowożytny.

Z dodatkowych przedmiotów, jeden do wyboru spośród:

 • WOS
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Historia muzyki
 • Łacina
 • Filozofia
 • Kultura antyczna
 • Geografia

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na kulturoznawstwie:

 • estetyka
 • kultura w naukach humanistycznych i społecznych
 • metodologia badań kulturoznawczych
 • pedagogika kultury
 • współczesna kultura narodowa i europejska
 • wstęp do kulturoznawstwa
 • wzorce kulturowe w komunikowaniu społecznym
 • analiza nowych zachowań komunikacyjnych
 • animacja i zarządzanie kulturą
 • organizacja i zarządzanie w kulturze w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
 • organizacja kultury i inicjatywy pozarządowe
 • podstawy erystyki
 • podstawy wiedzy o mediach elektronicznych
 • strategie komunikacyjne
 • współczesny rynek kultury i sztuki

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku kulturoznawstwo:

 • animacja kultury
 • animator i menadżer kultury
 • animacja i zarządzanie kulturą
 • filmoznawstwo
 • kultura współczesna
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • teatrologia
 • kultura literacka
 • promocja sztuki
 • medioznawstwo
 • kultura popularna
 • teoria i historia kultury
 • komunikacja kulturowa
 • twórcze pisanie
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach
 • wschodoznawstwo
 • media i popkultura
 • miasto, metropolia, sztuka – jak działać w przestrzeni publicznej
 • publicystyka kulturalna
 • cywilizacja śródziemnomorska
 • cywilizacje starożytne świata
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • kultura i języki Słowian
 • kulturoznawstwo międzynarodowe
 • latynoamerykanistyka
 • lingwistyka
 • lingwistyka – przekładoznawstwo i komunikacja międzykulturowa
 • migracje i etniczność
 • studia bliskowschodnie
 • ukrainoznawstwo
 • zarządzanie kulturą
 • zarządzanie mediami
 • rosjoznawstwo
 • amerykanistyka
 • porównawcze studia cywilizacji
 • stosunki etniczne i migracje międzynarodowe
 • studia dalekowschodnie
 • wizualizacja projektów użytkowych
 • film w kulturze
 • muzyka w kulturze
 • sztuki plastyczne w kulturze
 • teatr w kulturze
 • folklorystyka i etnologia
 • historia i kultura regionalna
 • krytyka i promocja sztuk plastycznych
 • sztuka i turystyka
 • nowa audiowizualność
 • edytorstwo multimedialne
 • Ameryka Łacińska
 • cywilizacja śródziemnomorska
 • kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
 • kulturoznawstwo USA
 • slawistyka

Kulturoznawstwo, a rynek pracy

Absolwenci kulturoznawstwa mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach upowszechniania kultury,
 • redakcjach tradycyjnych i sieciowych,
 • muzeach,
 • teatrach,
 • kinach,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations.

Absolwenci kierunku kulturoznawstwo mogą:

 • ukończyć studia podyplomowe z historii sztuki i podjąć pracę związaną z tą dziedziną;
 • podjąć studia podyplomowe z zakresu zarządzania i kierować placówką kulturalną.

 

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook