Logistyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Logistyka

Logistyka jest dziedziną zajmującą się procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu surowców i materiałów. Jest kierunek łączący w sobie wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem na ten kierunek studiów jest osoba, która posiada umiejętność rozwiązywania problemów logistycznych oraz może pochwalić się doskonałym zmysłem menadżerskim.

Bardzo ważne wydają się także takie predyspozycje jak: spostrzegawczość, dokładność, wytrwałość i cierpliwość. Poza tym logistyk powinien posiadać zmysł przestrzenny, co znacznie ułatwi mu pracę podczas planowania transportu produktów.

Rekrutacja

Logistykę można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynier), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę, podczas rekrutacji:

 • Język obcy nowożytny
 • Matematyka
 • WOS
 • Historia
 • Geografia
 • Informatyka

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na logistyce:

 • podstawy logistyki
 • ekonomika przestrzenna i zarządzanie środowiskiem
 • podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
 • zarządzanie jakością
 • marketing
 • prawo pracy
 • matematyka
 • zarządzanie
 • technologie informacyjne
 • logistyka zaopatrzenia
 • logistyka produkcji
 • logistyka dystrybucji
 • ekonomika transportu
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • projektowanie procesów
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Specjalizacje i specjalności
 • Przykładowe specjalności realizowane na kierunku logistyka:
 • logistyka handlu i dystrybucji
 • logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
 • logistyka biznesu
 • transport międzynarodowy
 • eurologistyka
 • zarządzanie logistyczne

Logistyka, a rynek pracy

Absolwenci logistyki najczęściej znajdują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Absolwenci mogą uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych poszerzających ich kwalifikacje.

Przykładowe studia podyplomowe dla logistyków:

 • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
 • Menedżer logistyki
 • Zarządzanie publicznym transportem pasażerskim
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Zintegrowane systemy logistyczne w firmie
 • Gospodarowanie transportem miejskim i regionalnym

 

 

Źródła: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook