Pielęgniarka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Kierunek przeznaczony dla osób, które planują powiązać swoją przyszłość zawodową ze służbą zdrowia.Pielęgniarstwo to nauka z zakresu teorii i praktyki opieki nad chorym. Jeżeli lubicie pomagać innym, a robienie zastrzyków nie wywołuje w Was gęsiej skórki, to przeczytajcie więcej o tym kierunku.

Idealny kandydat

Idealnego kandydata powinna cechować komunikatywność. Każdego dnia podczas dyżurów w szpitalach, czy przychodniach będziecie mieli styczność z pacjentami, dlatego też bardzo istotna jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. Dodatkowo, niezbędne cechy to opiekuńczość i gotowość niesienia pomocy, dobroć i empatia.

Powinniście także wiedzieć, że w zawodzie pielęgniarki bardzo często trzeba cechować się spostrzegawczością, umiejętnością szybkiego działania, bezstronnością oraz logicznym myśleniem.

Rekrutacja

Pielęgniarstwo jest obecne na wszystkich polskich akademiach i uniwersytetach medycznych.

Przedmiot brany pod uwagę podczas rekrutacji, to biologia.

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na pielęgniarstwie (grupa przedmiotów ogólnych):

 • filozofia i podstawy etyki,
 • anatomia, fizjologia,
 • biochemia,
 • genetyka,
 • patomorfologia i patofizjologia,
 • mikrobiologia z podstawami parazytologii,
 • zdrowie publiczne,
 • farmakologia,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • pedagogika,
 • podstawy pielęgniarstwa,
 • promocja zdrowia,
 • podstawowa opieka zdrowotna.

Specjalizacje i specjalności

Kierunek ten jest realizowany bez podziału na specjalności.

Pielęgniarstwo, a rynek pracy

Zapotrzebowanie na pielęgniarki jest bardzo duże ? zwłaszcza, że wiele osób decyduje się teraz na wyjazd za granicę. Już po ukończeniu studiów licencjackich -można podjąć pracę w zawodzie.

Absolwent może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:

 • szpitalach
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 • placówkach nauczania i wychowania
 • ośrodkach służby medycyny
 • zakładach pielęgnacyjno ? opiekuńczych i opiekuńczo ? leczniczych
 • ośrodkach opieki paliatywno ? hospicyjnej
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego
 • sanatoriach
 • administracji państwowej i samorządowej
 • szkolnictwie ? po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook