Zawód Spedytor (Fot.freedigitalphotos.net)

Zawód Spedytor

Jeżeli interesuje Was transport i tematyka przewozu rzeczy, powinniście zainteresować się zawodem Spedytora.

Zawód Spedytor

Spedytor odpowiedzialny jest za organizację bezpiecznego przewozu ładunku od nadawcy do odbiorcy. Należy jednak pamiętać, że spedytor dba o dobro towaru, nie zaś żadnej ze stron, tj. nadawcy czy odbiorcy.

Zadania na stanowisku spedytora obejmują między innymi:

 • przyjmowanie zleceń i doradztwo w ich zakresie
 • wybór środka transportu
 • zawieranie umów spedycyjnych
 • wybieranie ubezpieczeń dla przewożonego towaru i ewentualnie zawieranie takich ubezpieczeń
 • sporządzanie dokumentacji transportowej
 • odbiór przesyłki od nadawcy i kontrolowanie jej przeładunku do odbiorcy
 • dbałość o dopełnienie wszelkich formalności ze strony odbiorcy
 • przeprowadzenie cesji praw do przesyłki.

Praca spedytora bardzo często dotyczy rynku międzynarodowego, dlatego też aby sprostać wymaganiom klientów niezbędna jest wiedza w zakresie językowym.

Zapotrzebowanie na usługi spedytora systematycznie rośnie. Spowodowane jest to połączeniem większości terytoriów europejskich w jeden organizm gospodarczy. Gospodarka globalna będzie stawiała przed spedytorami rozumianymi zarówno jako przedsiębiorcy i jako specjaliści, coraz to nowe wyzwania.

Narzędziem pracy spedytora jest nie tylko ogromna ilość samochodów i niemałe magazyny, lecz przede wszystkim systemy informacyjne i komunikacyjne. W szczególności duże znaczenie mają giełdy, będące merytoryczną podstawą skutecznej działalności w zawodzie spedytora.

Czym jest spedycja?

Spedycja w najprostszym ujęciu jest działalnością polegającą na organizowaniu przewozu towaru. Spedycja obok transportu i logistyki jest jednym z elementów branży TSL (transport ? spedycja – logistyka).

Wykształcenie Spedytora

W Polsce nie kształci się specjalistów w tym zawodzie, dlatego też do pracy na tym stanowisku najczęściej brani są pod uwagę absolwenci kierunku transport, logistyka lub zarządzanie.

Opis kierunku możecie znaleźć na Studiowac.pl: kierunek logistyka

Link: https://studiowac.pl/4019/kierunek-studiow-logistyka/

Do pracy przygotowują także technika i szkoły policealne. Jak wywnioskować jednak można z analizy ofert pracy, pracodawcy cenią sobie przede wszystkim doświadczenie w zawodzie oraz predyspozycje do wykonywania czynności spedycyjnych ? zaradność, zmysł analityczny, dążenie do celu, umiejętność pracy pod presją czasu, otwartość, pomysłowość, komunikatywność, rzetelność.

Rynek pracy

Specjaliści w zakresie transportu ? logistycy, spedytorzy i dyspozytorzy są na obecnym rynku pracy bardzo cenionymi fachowcami. Zatrudnienie mogą znaleźć w:

 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
 • przedsiębiorstwach transportu kolejowego.

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności można wykorzystać także we własnej firmie spedycyjnej.

Firmy spedycyjne bardzo ucierpiały podczas kryzysu. Aktualnie sytuacja jest ustabilizowana i większość firm stara się wracać do poziomu zatrudnienia sprzed kryzysu, czego rezultatem jest rosnąca ilość ogłoszeń. ?

Ile zarabia Spedytor?

Według portalu moja-pensja.pl, rynkowe zarobki na stanowisku spedytor wynoszą od 2 400 zł. do 4 800 zł. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1 500 zł. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć spedytorzy to zarobki rzędu 5 800 zł. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku.

Dodatkowe informacje

Wymagania kierowane względem spedytora

Absolutnym minimum dla pracownika spedycji jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Im więcej języków zna spedytor tym lepiej.

Poza tym od kandydata na stanowisko spedytora najczęściej wymaga się:

 • komunikatywności i otwartości, aby móc budować trwałe relacje z klientami
 • posiadania prawa jazdy kat. B
 • bardzo dobrej znajomości rynku transportowo-spedycyjnego
 • dyspozycyjności

Wymagania psychofizyczne
Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniami technicznymi,
 • wyobraźnią przestrzenną,
 • zdolnością koncentracji uwagi,
 • podzielnością uwagi,
 • spostrzegawczością,
 • zdolnością kojarzenia,
 • szybką orientacją,
 • dokładnością,
 • zdyscyplinowaniem,
 • sumiennością,
 • opanowaniem,
 • systematycznością,
 • poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własne i innych
 • poczuciem odpowiedzialności za powierzone mienie,
 • odpornością na warunki środowiska pracy,
 • zdolnościami organizacyjnymi i kierowniczymi.

Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są:

 • duże i średnie wady wzroku, astygmatyzm, brak widzenia obuocznego (dopuszczalne ? małe wady wzroku w pełni korygowane szkołami),
 • choroby ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, zaburzenia równowagi, zawroty głowy),
 • znacznego stopnia niedosłuch,
 • znacznego stopnia ograniczenie zdolności ruchowej kończyn.

O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz.

Opinie o zawodzie

Mariusz N. z Radomia pracuje w zawodzie spedytora od pół roku:

?Cechy charakteryzujące ten zawód to: odpowiednio wysokie wykształcenie, wysoki poziom moralny wykonawcy, wynikający z etosu zawodowego, szczególna więź o charakterze osobistym między wykonawcą, a odbiorcą świadczenia opartą na zaufaniu, a nie tylko na wiedzy i kompetencjach, wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe poparte przygotowaniem praktycznym.

No więc pracuje w pewnej firmie spedycyjnej już od pół roku. Obecnie moje zadania ograniczają się do wprowadzania zleceń do systemu, czasem wykonam jakiś telefon, obserwuję także prace starszych kolegów, a zwłaszcza koleżanki która mnie szkoli. Powoli zaczynam coraz bardziej w to wchodzić, a rzekomo od następnego miesiąca mam przejąć obowiązki mojej koleżanki. Obecnie mam coraz większe wątpliwości co do tej pracy. Wielokrotnie trzeba wydzierać na kierowców, czego wynikiem jest nieciekawa atmosfera w pracy.?

Bartosz ze Szczecina pracuje w zawodzie Spedytora od 4 lat:

?Noszę się z zamiarem zmiany miejsca pracy. Jestem doświadczonym spedytorem krajowym i międzynarodowym (mam certyfikat kompetencji), znam procedury celne i dobrze komunikuję się w języku angielskim, jednakże praca Spedytora, to naprawdę ciężki kawałek chleba. Jeżeli macie słabe nerwy, to odradzam wykonywanie tego zawodu, ponieważ nie dacie sobie rady psychicznie. Mimo, że jestem dość silną osobą, to na chwilę obecną jestem wykończony i zmęczony tym co robię.?

Marcin R. z Warszawy zamierza w przyszłości wykonywać zawód Spedytora:

?Za 2 lata kończę studia. Już dziś wiem, że moja praca magisterska będzie dotyczyła logistyki. Uważam, ze jest to zawód z przyszłością i chciałbym w nim pracować. Niestety, do tej pory nie zdobyłem żadnego doświadczenia na takim stanowisku. A wiadomo, że bez doświadczenia, mimo iż z papierkiem, nie wiele się zdziała.”

 

A jakie jest Wasze zdanie na temat tego zawodu:)?

 

Źródło: uczelnie.info.pl, moja-pensja.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook