stypendia dla uczniów rodzin popegieerowskich (Fot.freedigitalphotos.net)

Stypendia studenckie dla uczniów rodzin popegeerowskich

Uczniowie rodzin popegeerowskich, którzy w tym roku zdadzą maturę i dostaną się na studia dzienne, mogą ubiegać się o pomoc stypendialną. Znamy już kryteria przyznawania stypendiów w roku akademickim 2013/2014.

Wniosek o przyznanie stypendiów, wynoszących 500 zł miesięcznie będzie można złożyć w sierpniu do oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych. Takie wnioski zostaną przyjęte tylko od tegorocznych maturzystów, którzy dostali się na magisterskie studia stacjonarne na państwowej uczelni.

Warunki przyznania stypendium:

  • kandydat musi mieszkać na wsi lub w mieście liczącym do 20 tys. mieszkańców ,
  • dochód rodziny nie może przekraczać 1120 zł. netto ( 1280 zł. w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne),
  • kandydat musi na egzaminie maturalnym zdobyć co najmniej 105 punktów.

Stypendia przeznaczone są dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, gdzie przynajmniej jeden z rodziców pracował w PPGR na podstawie umowy o prace przez co najmniej 2 lata.

Lista stypendystów będzie znana w październiku. O przyznaniu stypendium decyduje Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, która o przyznaniu pomocy finansowej powiadamia zainteresowanego.

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na wyżywienie, zakwaterowanie, zakup podręczników akademickich, odzieży i obuwia.

Od 2002 do 2012 roku stypendia z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości otrzymało 7,7 tys. maturzystów, najwięcej z Warmii  i Mazur. Następnie z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i podkarpackiego.

 

Źródło: gazeta.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook