Audytor (Fot.freedigitalphotos.net)

Zawód Audytor

Praca audytora kojarzona jest przede wszystkim z wpatrywaniem się w cyfry.  Czy rzeczywiście na tym polega wykonywanie tego zawodu. Naszym zdaniem, to coś zupełnie innego.

Zawód Audytor

Zadaniem Audytora jest przeprowadzanie kontroli i dokonywanie przeglądu. Osobę wykonującą ten zawód bardzo często nazywa się wyspecjalizowanym księgowym, który będąc zatrudniony w firmie kontroluje finanse firmy i doradza w kwestiach rachunkowo- księgowych.

To, co odróżnia go od księgowego, to szersze spojrzenie na perspektywy finansowe firmy. Zadaniem Audytora jest analizowanie i rozliczanie kosztów firmy, ale nie na bieżąco tylko z perspektywy czasu. Można zatem powiedzieć, że jest niezależnym biegłym, ekspertem, któremu powierza się kontrolę i sporządzanie raportów.

Cechy charakteru potrzebne do wykonywania tego zawodu to umiejętność współpracy oraz przyswajania dużej wiedzy i materiału. Bardzo ważna jest także umiejętność analizy danych i wyciągania odpowiednich wnisków.

Wykształcenie Audytora

Kandydat powinien posiadać tytuł magistra ew. licencjat najchętniej kierunku: ekonomia, finanse, zarządzanie albo studia o kierunku technicznym, przejść odpowiednie szkolenie dla audytorów, aby w konsekwencji móc pozytywnie zdać egzamin państwowy.

Opis kierunku możecie znaleźć na Studiowac.pl

kierunek ekonomia

kierunek finanse i rachunkowość

Rynek pracy

Z badań wynika, że zawód audytora jest postrzegany przez studentów jako jeden z najciekawszych zawodów z branży finansowej. Jedynie dyrektor finansowy, makler giełdowy i analityk finansowy są wg naszych respondentów ciekawsze. Jest to zawód bardzo wszechstronny i dający duże możliwości rozwoju. Potwierdzili to również ankietowani przez nas studenci, z których ponad połowa uważa, że jest to bardzo dobry start do kariery w finansach.

Ile zarabia Audytor?

Miesięczne wynagrodzenie brutto w największych międzynarodowych firmach audytorskich na stanowisku Audytora zaczynają się od ok. 4 000 zł.

Dodatkowe informacje o zawodzie

Wymagania zawodowe:

Audytorem może zostać osoba spełniająca kilka podstawowych warunków:

 • ukończone 18 lat
 • możliwość korzystania z pełni praw publicznych
 • nie może być skazany za umyślnie popełnione przestępstwo przeciw mieniu (np. kradzież)
 • wiarygodność dokumentów
 • posiadanie zdolności kojarzenia
 • chęć podejmowania wyzwań
 • operatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • analityczny i logiczny umysł
 • staranność
 • cierpliwość
 • uczciwość
 • umiejętność przewidywania konsekwencji pociągnięć finansowych w firmie
 • wiedza prawna i administracyjna
 • dyspozycyjność
 • odpowiedzialność

Kryterium przyjęcia do pracy w firmie audytorskiej to: zdolności analityczne oraz cechy osobowościowe (weryfikowane poprzez testy i rozmowę) oraz znajomość języka angielskiego.

 

Źródło: wynagrodzenia.pl, gazetapraca.pl, praca.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook