Politechnika Wrocławska (Fot.Beata Zdyb, Wikipedia.pl)

Ludzie sukcesu promują politechnikę

Wspominaliśmy już wielokrotnie, że uczelnie starają się na różne sposoby wyróżnić się wśród pozostałych. Politechnika Wrocławska postanowiła pokazać znanych ludzi, którzy po studiach na PWr odnieśli imponujący sukces.

W reklamach można zobaczyć 9 osób, które same opowiadają o tym, co zawdzięczają uczelni. Są to: Miliarder Leszek Czarnecki, prof. Jan Biliszczuk – projektant m.in. mostu Rędzińskiego; wielokrotnie nagradzany architekt Zbigniew Maćków; Bogusława Matuszewska z zarządu Grupy Kapitałowej PGE; Krzysztof Andrulewicz – prezes firmy Skanska SA; Bożena Skibicka – przewodnicząca rady nadzorczej firmy informatycznej MIS SA, Roman Traczyk z zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja SA”, prezes banku PKO BP Zbigniew Jagiełło oraz najmłodszy z grona – Michał Kowalczyk, założyciel firmy Nexwell Engineering, tworzącej inteligentne systemy sterowania domem.

Warto wspomnieć, że wszystkie te osoby promocję uczelni zrobiły bezinteresownie. Absolwenci uczelni studiowali elektronikę, inżynierię środowiska, architekturę, informatykę i zarządzanie, górnictwo, budownictwo, elektronikę mikrosystemów oraz fotonikę.

– Ta szkoła jak żadna inna dała mi nieprawdopodobne podstawy dla mojej pracy i prowadzenia biznesu – mówi w kampanii Leszek Czarnecki.

Bogusława Matuszewska przekonuje: – Politechnika Wrocławska ma pierwiastek zawodowy, czyli przykłada znaczenie do tego, kim chce się być, co się chce robić w życiu. Wybrałam ją, bo gwarantowała, że wystarczy zrozumieć, nie trzeba wkuwać.

– Politechnika Wrocławska daje konkretny zawód, wymaga wysiłku w trakcie studiów, ale to się opłaca. Warto było! – podsumowuje Krzysztof Andrulewicz.

Zbigniew Maćków: Studia to taka trampolina, z której jedni potrafią skorzystać, a inni nie. Ten, kto się zaangażuje, złapie co najmniej kilka okazji na cenne doświadczenia i znajomości. Ja tak zrobiłem właśnie na Politechnice Wrocławskiej. Poznałem wybitnych architektów i byłem na dwuletnim stypendium zagranicznym. To wiele mi dało.

Skąd taka kampania? Otóż uczelnia przeprowadziła badania z których wynikało, że maturzyści podczas wyboru uczelni kierują się różnymi rzeczami m.in. zdaniem rodziców. Dlatego też uczelnia chciała dotrzeć do obu grup  odbiorców kampanii.

Politechnika Wrocławska reklamuje się jako najbardziej innowacyjna polska uczelnia. Co więcej absolwenci tej uczelni są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Przez 5 tygodni, do 7 lipca, we Wrocławiu i 10 innych polskich miastach, położonych w pasie autostrady A4 można zobaczyć bilbordy i citylighty na przystankach komunikacji miejskiej, a w nich wizerunki znanych osób pod hasłem „Politechnika Wrocławska. Marzenia stają się rzeczywistością”.

Bohaterowie kampanii występują także w reklamach radiowych, kinowych spotach i na łamach artykułów sponsorowanych.

 

Źródło: gazeta.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook