Politechnika Łódzka (Fot.Polimerek, wikipedia.pl)

Premier Tusk otworzył ?Fabrykę Inżynierów XXI wieku?

Premier Donald Tusk wziął udział w uroczystym otwarciu ?Fabryki Inżynierów XXI wieku? stworzonej przez Politechnikę Łódzką. Bez ludzi nauki nie byłoby w Polsce wielkiego zrywu cywilizacyjnego ? powiedział premier.

Otwarcie odbyło się w nowym budynku przeznaczonym dla studentów wydziału mechanicznego PŁ. W krótkim występie premier powiedział m.in., że ?że Łódź jest jednym z najbardziej historycznie poszkodowanych miast pod względem degradacji centrum oraz polskim symbolem ?skrzyżowania na początku XXI wieku wielkich aspiracji i wielkich problemów?.

Dodał również,  że ?z tego skrzyżowania wyjść na prostą? pozwolą ?wielkie środki europejskie i krajowe? .

?Jesteśmy zdeterminowani, aby polskiemu środowisku naukowemu ułatwiać wszystkie działania na rzecz kształcenia nowego pokolenia. Same pieniądze niczego nie dają. Znam historię krajów bogatych w zasoby naturalne, które nie zrobiły tego skoku cywilizacyjnego. Polska ma szansę ten skok wykonać, ponieważ właśnie tu są ludzie, którzy potrafią mądrze pieniądze wykorzystać? ? powiedział premier.

?To miejsce, w którym niewątpliwie będą pracować ci, którzy spełniają swoją pasję życiową, myślą o rozwoju nauki i współpracy ze światem? ? powiedział rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki.

Fabryka została wyposażona w najnowsze systemy informatyczno-komunikacyjne, a także instalacje uzdatniania i schładzania wody pitnej. W budynek znajduje się również stacja demineralizacji wody, wykorzystywana jako system chłodzenia aparatury laboratoryjnej. Znalazły się również: laboratoria, sale wykładowe, pracownie informatyczne i hala technologiczna o łącznej powierzchni 8500 m kw.

?Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zastosowano również do stworzenia Laboratorium Źródeł Odnawialnych. Studenci drugiego i trzeciego stopnia studiów mają tu prowadzić badania w obszarze optymalizacji wykorzystania alternatywnych dla węgla źródeł energii, takich jak: turbiny wiatrowe, pompy ciepła typu powietrze-woda i solanka-woda, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne? ? poinformowała rzecznik prasowy PŁ Ewa Chojnacka.

Budowa ?Fabryki Inżynierów XXI wieku? kosztowała ponad 54 mln zł. Pieniądze na ten cel uczelnia pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przed otwarciem nowego obiektu w PŁ zainaugurowano nowy rok akademicki pod pomnikiem pierwszego rektora uczelni prof. Bohdana Stefanowskiego. Odbyło się też uroczyste posiedzenie senatu uczelni.

?Rolą uczelni jest trzymać rękę na pulsie innowacji i odpowiednio reagować. Innowacje w przedsiębiorstwach powstają w wyniku współpracy wielu podmiotów, a rola uczelni w tym procesie jest wiodąca. Dziś młodzi ludzie biegle posługują się nowymi technologiami, władają językami obcymi, są przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku. Uczelnia, która ma za zadanie ich wykształcić musi wykorzystać ich atuty i drzemiący w nich potencjał? ? powiedział Bielecki.

Głównym celem współpracy trzech uczelni ma być ?konsolidacja potencjału innowacyjnego, badawczego i edukacyjnego?.

 

Źródło: PAP – Nauka w Polsce
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook