Niepełnosprawni studenci (Fot.freedigitalphotos.net)

Niepełnosprawni studenci

Co czwarta uczelnia nagina przepisy mające na celu ułatwić niepełnosprawnym dostęp do edukacji. Przykładem może być brak regulacji m.in. o dostosowaniu egzaminów do potrzeb osób z dysfunkcjami – wynika z raportu, który został zaprezentowanego na ogólnopolskiej konferencji Pełno(s)prawny Student zorganizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR).

Podczas badań regulaminów studiów zauważono, że w wielu z nich nie zamieszczono żadnego zapisu o zobowiązaniach uczelni do zapewnienia studentom niepełnosprawnym pełnego dostępu do edukacji wyższej. Co więcej, taki obowiązek nakłada na nie ustawa ? Prawo o szkolnictwie wyższym.

Bardzo często w regulaminach pomijane jest dostosowanie egzaminów wstępnych i okresowych i najczęściej to właśnie egzaminy wstępne stanowią barierę w dostępnie do studiów.

Co trzecia uczelnia nie udostępnia regulaminu na swojej stronie internetowej oraz nie można go dostać na indywidualną prośbę. Uczelnie tłumaczą się, że wgląd do regulaminu mają jedynie studenci, którzy regulamin mogą przeczytać w dziekanacie. Jeśli już natomiast pojawi się regulamin na stronie uczelni, to najczęściej jest on w formie skanu, który może być nieczytelny dla osób niewidomych czy słabowidzących.

? Jak pokazują wyniki badania najgorsza sytuacja panuje na uczelniach niepublicznych. Część z nich jest nieświadoma obowiązującego prawa ? mówi Kinga Dumnicka z FIRR.

 

Źródło: gazetaprawna.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook